Umiestnenie absolventov - maturatov 2020 Akcie v šk. roku 2019/2020 Navigácia Slovenský jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk Nemecký jazyk MAT FYZ INF Biológia - chémia Športové úspechy Umelecké úspechy Aplikovaná akonómia

Akcie/úspechy

Umiestnenie absolventov - maturatov 2020

Umiestnenie absolventov v šk. roku 2019/2020 k 15. 9. 2020    
             
Trieda Počet žiakov Na VŠ sa hlásilo Prijatí % úspešnosti ÚPSVaR Zamestnanie
IV.A 21 21 20 96 1 0
IV.B 23 23 23 100 0 0
Oktáva 19 18 18 100 0 1
Spolu 63 62 61 99 1 1
ŠKOLA       Ružomberok   Počet prijatých žiakov
Bratislava Počet prijatých žiakov KU - Pedagogická fakulta 1
UK Právnická falkulta 1   KU - Fakulta zdravotníctva 1
STU FIIT   1   Prešov    
Akadémia policajného zboru 1   PU- Fakulta manažmentu 2
        PU - Pedagogická fakulta 3
Trnava       PU - Fakulta zdrav. odborov 5
UCM Fakulta masm.komunikácie 1   PU - Filozofická fakulta 8
UCM Fakulta zdrav. vied 1   PU - Fakulta human.a prir. Vied 2
TU Pedagogická fakulta 1   Košice    
Nitra       UPJŠ Lekárska fakulta   8
UKF - Filozofická fakulta 1   UPJŠ Právnická fakulta 1
SPU Fak. záhradníctva 1   UPJŠ Prírodovedecká fakulta 3
SPU Fak. biotechnológie 3   UVLF -Farmácia   2
Banská Bystrica     TUKE - FEI   6
UMG Filozofická fakulta 3   Fakulta výrobných technológií 1
Zvolen       FBERG - geodézia a kataster 1
TU - Lesnícka fakulta 2   Česká republika Brno    
        Vyššia odborná škola umění a designu 1

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria