• Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022

  Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022

  Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022 bude 30. júna 2021 o 9,00 na dvore gymnázia. V Kostole sv. Martina sa o 8,00 bude sláviť ďakovná sv. omša za uplynulý šk. rok. 

  Súčasťou slávnostného ukončenia bude spoločné fotenie tried a odovzdávanie vysvedčení, na ktoré si prineste eurobaly. Poslednýkrát v školskom roku sa zajtra naobedujete v školskej jedálni a rozbehnete sa do leta plného relaxu a oddychu.

 • Protidrogový deň 2022

  Viac než 230 žiakov našej školy sa 24. júna 2022 zapojilo do škály aktivít v rámci Protidrogového dňa 2022. Žiakov zaujali prednášky príslušníka Mestskej polície v Lipanoch p. Lukáča aj prednáška o drogách a závislostiach Ing. Vavrekovej. V rámci športových aktivít proti drogám pripravili Mgr. Višňovský a Mgr. Laš volejbalový turnaj tried, PaedDr. Hozová súťaž v petangu a Mgr. Hozová koordinovala podujatia vo vybíjanej družstiev, malom futbale a malom volejbale na umelej tráve. Súčasťou projektu bola tiež výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou. Ďakujeme koordinátorke prevencie na našej škole Mgr. Hozovej za prípravu podujatia a Grantovému programu mesta Lipany za finančnú podporu.

 • Harmonogram posledných dní v škole

  Pozrite si harmonogram činností tried a miestností počas posledných dní školského roka 2021/2022 TU.

 • Biologicko-ekologická exkurzia v Poľsku

  Dňa 15. júna 2022 sa žiaci druhého ročníka a sexty zúčastnili biologicko-ekologickej exkurzie v Muszyne s pedagogickým dozorom PaedDr. Hozovou, Mgr. Porembovou a Ing. Vavrekovou. Navštívili záhrady zmyslov, ktoré slúžia na terapeutické a edukačné účely. Je to miesto naplnené tichom a pokojom, záhrady sú navrhnuté tak, aby zintenzívnili spôsob pôsobenia na všetkých 5 zmyslov. Prešli zónou zdravia, vône, zvuku, zraku a chute, zónou Afrodity a zónou povestí a legiend o Muszyne. Presunuli sa do záhrad európskeho typu, kde je vytvorená aj minizoo. Poslednou zastávkou bola návšteva biblickej záhrady. Na všetkých navštívených miestach študenti pracovali na zadaných úlohách vo vytvorenom pracovnom liste. Biológia druhého ročníka je bohato naplnená systémom rastlín a živočíchov a v týchto záhradách mohli študenti zažiť, aké je nádherné dokázať prepojiť teoretické poznatky s praktickými.

 • Ocenenie Pedagóg a žiak PSK

  Dnes 16. júna 2022 sa v historickej budove DJZ v Prešove konal 12. ročník oceňovania Pedagóg a žiak PSK. Medzi ocenenými boli učiteľka PaedDr. Lenka Murínová a žiak Andrej Sekerák, ktorí si prevzali ocenenie z rúk predsedu PSK Milana Majerského. Moderátormi programu boli naši učitelia Mgr. Mária Genčúrová a Mgr. Marián Mišenčík. Blahoželáme a ďakujeme za krásnu a dôstojnú reprezentáciu školy!

 • 2. kolo prijímacích skúšok - 21. jún 2022

  Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagog8ckej rade dňa 27. 5. 2022 rozhodla na základe výsledkov prijímacieho konania o tom, že sa v škole bude konať ďalší termín -  2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022. Počet nenaplnených miest pre 2. kolo je 8.

 • Úspech v matematickej súťaži Mamut

  Dňa 3. 6. 2022 sa žiaci prímy Lívia Hrabčáková, Daniela Jasenská, Martin Kosťov, Klaudia Kruľáková, a Pavol Sudimák zúčastnili tímovej matematickej súťaže Mamut v Košiciach. Súťaž trvala 120 minút a mala zábavno-súťažný charakter.  Úlohou bolo správne vyriešiť čo najviac matematických a logických úloh rôznej obtiažnosti.  Okrem matematických úloh žiaci mohli počas súťaže absolvovať aj tri športové úlohy. Za splnenie každej športovej úlohy získali žiaci matematický príklad navyše. Naši žiaci obsadili krásne 9. miesto spomedzi 53 družstiev z rôznych častí Slovenska, za čo im srdečne blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu školy.

 • Dobrodružná expedícia DofE

  Prvýkrát v histórii Gymnázia Lipany prihlásení študenti (Šimon Tomko, Matúš Tomko, Alžbeta Lafférsová, Antónia Gernátová, Juliana Knutová, Tatiana Čabalová, Sofia Hovančíková) po aktivitách na rozvoj športu, talentu a dobrovoľníckych aktivitách sa zúčastnili DOBRODRUŽNEJ EXPEDÍCIE. Vybrali si komplexné poznávanie Levočských vrchov od Tichého Potoka, cez Vinnú do Levoče. Školiteľ PaedDr. Jozef Sobota a hodnotiteľ Mgr. Silvia Hozová konštatovali, že účastníci splnili 20 podmienok úspešného zápočtu do Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu (DofE). Priebeh tohto jedinečného projektu odprezentujeme študentom prvého ročníka a kvinty. Tešíme sa na prázdniny a na pokračovanie v budúcom školskom roku.

  Ďakujeme vedeniu školy, rodičom a kolegyni Mgr. Ľubici Tomkovej za podporu!

 • Máme víťaza v Jazykovom kvete 2022!

  Adam Mochňák sa stal víťazom celoštátneho kola Jazykový kvet v kategórií III. AJ MD vlastná tvorba v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 9. 6. 2022 v Nitre. Adama k víťazstvu priviedla PaedDr. Lenka Murínová.

  Blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

 • Antihybrid - téma dňa

  V utorok 14. 6. 2022 sa pre študentov 3. ročníka konala prednáška Antihybrid, ktorú zrealizovala škola v spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou Prerag. Lektormi boli riaditeľ Národného bezpečnostného analytického centra Juraj Kulík a vedúca pracoviska pre hybridné hrozby a dezinformácie Andree Pobocik.

  Atmosféru tejto vysokoaktuálnej témy podčiarkla výstava inštalovaná v klubovni našej školy, ktorú si môžu študenti prezerať do konca školského roka. Študenti spolu s lektormi vytvorili kreatívnu a kritickú atmosféru, ktorá posúvala myslenie mladých v tejto pre nich nie ľahkej dobe. 

 • Exkurzia v botanickej záhrade v Košiciach

  Žiaci prímy, sekundy a tercie absolvovali v pondelok 14. júna 2022 exkurziu v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Pod dozorom triednych učiteliek Mgr. Veroniky Porembovej, Mgr. Márie Genčúrovej a Mgr. Silvie Hozovej si pozreli skleníky s motýľmi exotických trópov, sukulenty, tropické rastliny a kaktusy. Skleníky Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach boli postavené v roku 1958 a zaberajú plochu 3500 metrov štvorcových. Tvorí ich komplex expozičných a pestovateľských skleníkov, ktoré poskytujú návštevníkom možnosť  bližšie spoznať mnoho druhov rastlín tropických a subtropických oblastí sveta.

 • Aplikačné a účelové cvičenie prvákov a kvintánov

  Žiaci I.A, I.B a kvinty sa 7. júna 2022 zúčastnili aplikačného a účelového cvičenia v areáli Špárovej doliny v Lipanoch. Pod dozorom Mgr. Višňovského, Mgr. Laša, Mgr. Mišenčíka a Mgr. Hozovej  absolvovali stanovištia zamerané na topografiu, streľbu zo vzduchovky, zdravotnícku prípravu a hod granátom na cieľ.

 • Výsledky súťaže English Star

  Výsledky súťaže English Star preukázali výbornú znalosť angličtiny 10 zapojených žiakov z prímy až kvarty  našej školy, ktorých priemer v súťaži je 94%.  Najlepšie súťažný test napísali primáni Filip Magda (99%), Dominika Ľachová (98%) a Viktória Hrickaninová (97%). Ďakujeme všetkým zapojeným za skvelú reprezentáciu školy a koordinátorke Mgr. Beáte Vargovčíkovej za zorganizovanie súťaže v škole.

 • Astronomické súťaže

  Štrnásť úspešných riešiteľov 1. kola Astronomickej olympiády 2022 sa zúčastnilo celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Teší nás, že jednou z nich bola Katarína Prevužňáková z I.A triedy. Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa tento rok zúčastnia Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Gruzínsku. Hoci sa Katke nepodarilo prebojovať medzi najlepšiu päticu, získala cenné skúsenosti, ktoré využila aj v súťaži International Astronomy and Astrophysics Competition pre záujemcov o astronómiu z celého sveta. V tejto súťaži prešla cez kvalifikačné kolo a koncom júna sa zúčastní aj semifinálového kola. Katke ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme ešte veľa astronomických úspechov.

 • Celoštátne kolo Biblickej olympiády

  V dňoch 17. - 18. mája 2022 sa žiačky našej školy Mária Kalakajová, Katarína Janičová a Klára Drobňáková spolu s vyučujúcou Mgr. Máriou Vokálovou zúčastnili celoštátneho kola Biblickej olympiády v Košiciach. Program podujatia bol bohatý. Prvý deň absolvovali zaujímavú prechádzku Košicami s  pútavým aj vtipným výkladom Mgr. Milana Kolcuna.  Večer mali možnosť vidieť emotívne predstavenie moderného baletu Denník Anny Frankovej v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach. Druhý deň bol súťažný, krásne 7. miesto na Slovensku dievčatá povzbudilo v rozhodnutí pokračovať v poznávaní Biblie aj v ďalších ročníkoch

 • Exkurzia Ostrava - Osvienčim - Wieliczka - Krakow

  V dňoch 19. až 21. mája 2022 sa triedy septima a III.A spolu s učiteľmi Ing. Petronelou Vavrekovou a Mgr. Dušanom Kazimírom, PhD. zúčastnili exkurzie v Poľsku a v Čechách. Svoj výlet sme začali v Ostrave v areáli Dolních Vítkovíc, kde je časť industriálneho komplexu bývalých železiarní premenená na jedinečné vzdelávacie, kultúrne a spoločenské centrum s medzinárodným významom. Po prehliadke vysokej pece sme  sa dostali aj na vyhliadkovú terasu, kde sme sa občerstvili a užívali si výhľad na Vítkovice. Ďalej sme pokračovali do Veľkého sveta techniky, kde sme mali možnosť vyskúšať si množstvo zaujímavých aktivít. Mohli sme si napríklad vyskúšať, aké je to žiť s hendikepom, aké je to byť kameramanom alebo sme si mohli vyskúšať gyroskop. Druhý deň exkurzie sme navštívili koncentračný tábor Auschwitz - Birkenau. Veríme, že všetci sme si z tohto miesta niečo odniesli  a už nikdy nedovolíme, aby sa niečo také niekedy zopakovalo. Ďalší bod programu bola fyzikálna záhrada v Krakowe, kde sme si vyskúšali rôzne fyzikálne aktivity. Naša cesta pokračovala na hrad Wawel. Po večeri bol voľný program a my sme objavovali krásy tohto mesta.  Posledný deň exkurzie sme absolvovali trojhodinovú prehliadku soľnej bane Wieliczka. Dozvedeli sme sa históriu vzniku a spôsoby ťaženia soli v minulosti.  Veľmi nás oslovila kaplnka svätej Kingy, ktorá je využívaná na oslavy a svadby. Výlet sme zakončili v múzeu motýľov v Bochni, kde sa nachádza okolo 4 500 rôznych druhov motýľov z celého sveta. Počasie bolo super a všetci sme si tieto spoločné chvíle užívali. Ďakujeme organizátorke exkurzie Ing. Vavrekovej a pánovi šoférovi za to, že nás bezpečne odviezol aj priviezol. Petra Drábová (septima)

 • Plavecký výcvik v lipianskom aquaparku

  Triedy príma, sekunda a tercia absolvujú tento týždeň (30. mája - 3. júna 2022) základný a zdokonaľovací plavecký výcvik v Aquaparku Lipany. Pod vedením Mgr. Silvie Hozovej, Mgr. Ľuboša Laša a Mgr. Miroslava Višňovského sa zdokonaľujú v plaveckých technikách a osvojujú si nové plavecké štýly.

 • Všetko najlepšie ku Dňu detí

  Školský parlament dnes 1. júna 2022 zaželal všetkým žiakom v škole všetko najlepšie ku Dňu detí a potešil ich sladkou pozornosťou.  A dospelí, nezabudnite, nikdy nie sme dospelí natoľko, aby sme nemohli mať detské sny.

 • Kolégium Zelenej školy 31. 5. 2022

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Kolégium Zelenej školy 31. 5. 2022.

 • Prednáška o trendoch na trhu práce

  V stredu dňa 25. mája 2022 sa študenti 2. a 3. ročníka, sexty a septimy oboznámili s trendami a potrebami trhu práce, ako sa pripraviť na pohovor u zamestnávateľa a aké povolania budú v budúcnosti potrebné. Tieto informácie odprezentovala pani Mgr. Adriana Niková pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a určite pomôžu žiakom pri voľbe povolania. Prednášku zorganizovala výchovná poradkyňa PhDr. Vlasta Kučinová.

strana:

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria