Nedeľa 14. 8. 2022
Počet návštev: 80445

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Online DOD na Gymnáziu Lipany

  

Novinky

 • V posledné júnové dni absolvovali triedy našej školy školské výlety v našom okolí, na Slovensku aj v zahraničí. Príma a sekunda sa vybrali do Spišského Hrhova, na Spišský hrad a do Levoče, tercia do trampolínovej arény v Prešove a na mestské kúpalisko v Lipanoch, kvarta na Obišovský hrad a do Košíc (vrátane Jump arény), kvinta si pozrela krásy Banskej Štiavnice a okolia, septima absolvovala turistiku aj oddych v lokalite Renčišov - Buče. Triedy I.A a I.B vycestovali do stovežatej Prahy, III.A spoznávala rekreačnú oblasť Drienica - Lysá a III.B objavovala turistické aktrakcie Viedne. Žiaci 2. ročníka absolvovali kurz letných športov v okolí mesta Lipany. Aj výletmi a mimoškolskými aktivitami nielen rozširujeme hranice poznania žiakov ale aj budujeme dobré vzťahy a pozitívnu klímu v triedach našej školy.

 • Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022

  Slávnostné ukončenie šk. roku 2021/2022 bude 30. júna 2021 o 9,00 na dvore gymnázia. V Kostole sv. Martina sa o 8,00 bude sláviť ďakovná sv. omša za uplynulý šk. rok.

  Súčasťou slávnostného ukončenia bude spoločné fotenie tried a odovzdávanie vysvedčení, na ktoré si prineste eurobaly. Poslednýkrát v školskom roku sa zajtra naobedujete v školskej jedálni a rozbehnete sa do leta plného relaxu a oddychu.

 • Viac než 230 žiakov našej školy sa 24. júna 2022 zapojilo do škály aktivít v rámci Protidrogového dňa 2022. Žiakov zaujali prednášky príslušníka Mestskej polície v Lipanoch p. Lukáča aj prednáška o drogách a závislostiach Ing. Vavrekovej. V rámci športových aktivít proti drogám pripravili Mgr. Višňovský a Mgr. Laš volejbalový turnaj tried, PaedDr. Hozová súťaž v petangu a Mgr. Hozová koordinovala podujatia vo vybíjanej družstiev, malom futbale a malom volejbale na umelej tráve. Súčasťou projektu bola tiež výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou. Ďakujeme koordinátorke prevencie na našej škole Mgr. Hozovej za prípravu podujatia a Grantovému programu mesta Lipany za finančnú podporu.

 • Pozrite si harmonogram činností tried a miestností počas posledných dní školského roka 2021/2022 TU.

 • Dňa 15. júna 2022 sa žiaci druhého ročníka a sexty zúčastnili biologicko-ekologickej exkurzie v Muszyne s pedagogickým dozorom PaedDr. Hozovou, Mgr. Porembovou a Ing. Vavrekovou. Navštívili záhrady zmyslov, ktoré slúžia na terapeutické a edukačné účely. Je to miesto naplnené tichom a pokojom, záhrady sú navrhnuté tak, aby zintenzívnili spôsob pôsobenia na všetkých 5 zmyslov. Prešli zónou zdravia, vône, zvuku, zraku a chute, zónou Afrodity a zónou povestí a legiend o Muszyne. Presunuli sa do záhrad európskeho typu, kde je vytvorená aj minizoo. Poslednou zastávkou bola návšteva biblickej záhrady. Na všetkých navštívených miestach študenti pracovali na zadaných úlohách vo vytvorenom pracovnom liste. Biológia druhého ročníka je bohato naplnená systémom rastlín a živočíchov a v týchto záhradách mohli študenti zažiť, aké je nádherné dokázať prepojiť teoretické poznatky s praktickými.

 • Dnes 16. júna 2022 sa v historickej budove DJZ v Prešove konal 12. ročník oceňovania Pedagóg a žiak PSK. Medzi ocenenými boli učiteľka PaedDr. Lenka Murínová a žiak Andrej Sekerák, ktorí si prevzali ocenenie z rúk predsedu PSK Milana Majerského. Moderátormi programu boli naši učitelia Mgr. Mária Genčúrová a Mgr. Marián Mišenčík. Blahoželáme a ďakujeme za krásnu a dôstojnú reprezentáciu školy!

 • Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagog8ckej rade dňa 27. 5. 2022 rozhodla na základe výsledkov prijímacieho konania o tom, že sa v škole bude konať ďalší termín - 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022. Počet nenaplnených miest pre 2. kolo je 8.

 • Dňa 3. 6. 2022 sa žiaci prímy Lívia Hrabčáková, Daniela Jasenská, Martin Kosťov, Klaudia Kruľáková, a Pavol Sudimák zúčastnili tímovej matematickej súťaže Mamut v Košiciach. Súťaž trvala 120 minút a mala zábavno-súťažný charakter. Úlohou bolo správne vyriešiť čo najviac matematických a logických úloh rôznej obtiažnosti. Okrem matematických úloh žiaci mohli počas súťaže absolvovať aj tri športové úlohy. Za splnenie každej športovej úlohy získali žiaci matematický príklad navyše. Naši žiaci obsadili krásne 9. miesto spomedzi 53 družstiev z rôznych častí Slovenska, za čo im srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria