Piatok 27. 5. 2022
Počet návštev: 13914302

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Online DOD na Gymnáziu Lipany

  

Novinky

 • Riaditeľka školy do 6. júna 2022 po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne na základe výsledkov prijímacieho konania o tom, či sa v škole uskutoční ďalší termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022. Počet nenaplnených miest pre 2. kolo je 6, preto 2. kolo prijímacích skúšok pravdepodobne bude. Aktuálne info zverejníme v najbližšom čase.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity - 3. deň.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity 2022 - 2. deň.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity - 23. máj 2022.

  Dnes 23. mája 2022 sa v našej škole začali ústne maturitné skúšky, ktoré budú prebiehať do štvrtka 26. mája. Spolu 65 maturantom z tried oktáva, IV.A a IV. B držíme palce, nech pri zelenom stole podajú skvelé výkony.

 • Dňa 23. mája 2022 sa triedy príma a sekunda zúčastnili aplikačného cvičenia vo Vyšnom Slavkove, kde si s triednymi učiteľkami Mgr. Veronikou Porembovou, Mgr. Máriou Genčúrovou a telocvikárkou Mgr. Silviou Hozovou pozreli gazdovstvo s koňom, ovcami, húskami a s viacerými atrakciami na spôsob interaktívneho skanzenu, ktoré určite vzbudia pozornosť: dom baby Jagy na stračej nôžke, figúry Maťka a Kubka, či vartáša, ďalej múzeum – drevenicu so stodolou a sakrálny priestor – kostol. Zaujímavý výklad podal miestny pán farár Donát Čarnogurský, za čo mu úprimne ďakujeme. Prírodou nás sprevádzal náš žiak Gregor Frajšták z 3. B, ktorý nám v kostole zahral aj na organe.

 • Vo štvrtok 19. mája 2022 absolvovali triedy sexta, II.A a II.B aplikačné a účelové cvičenie na Špárovej v Lipanoch. Po dozorom Mgr. Miroslava Višňovského, Mgr. Silvie Hozovej, Mgr. Mariána Mišenčíka a Mgr. Ľuboša Laša si na stanovištiach overili svoje vedomosti a zručnosti v topografii, streľbe zo vzduchovky, zdravotníckej príprave a hode granátom na cieľ.

 • Organizácia vyučovania počas maturitného týždňa

  Od pondelka 23. mája 2022 začínajú maturiné skúšky, ktoré trvajú do 27. mája 2022. Organizácia vyučovania ostatných študentov prebieha podľa rozpisu, ktorý máte na tomto odkaze: TU.

  Držíme našim maturantom prsty a veríme, že ich prezenčná maturitná skúška bude úspešná!

 • 18. 5. 2022

  Pozrite si výsledky 1. kola prijímacích skúšok - aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky. Prosíme všetkých žiakov, resp. ich zákonných zástupcov, ktorá sa zúčastnili prijímacieho konania, aby nám potvrdili nastúpenie, resp. nenastúpenie do 23. mája 2022 po prihlásení cez svoje Edupage konto.

 • Dňa 9. mája 2022 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov stredných škôl, v ktorom naši žiaci pod vedením Mgr. Silvie Hozovej obsadili nasledovné pozície:

  Kategória chlapci: Jakub Kušnír, Matej Marcinko - 3. miesto

  Kategória dievčatá: Chiara Tobiašová, Nicol Križalkovičová - 2. miesto

 • Dňa 5. mája 2022 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl, kde naše žiačky pod vedením Mgr. Miroslava Višňovského obsadili 3. miesto.

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria