Zoznam tried

Názov
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Porembová
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Genčúrová
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Hozová
Kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Štieberová
Kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Murínová
Sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišenčík
Septima Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Sobota
Učebňa V3
Oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petronela Vavreková
Učebňa V3
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Diničová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Slebodníková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hozová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Adriana Trojanovičová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Tomková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Lazoríková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Laš

© aScAgenda 2022.0.1360 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria