Zoznam tried

Názov
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Genčúrová
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Hozová
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Štieberová
Kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Murínová
Kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišenčík
Sexta Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Sobota
Učebňa V3
Septima Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petronela Vavreková
Učebňa V3
Oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Kazimírová
Učebňa V1
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Hozová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Adriana Trojanovičová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Tomková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Lazoríková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Laš
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Palušek
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Vargovčíková

© aScAgenda 2021.0.1258 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.02.2021

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria