Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Eva Lazoríková LE Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Soňa Šuhajová SS Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Tatiana Diničová Di Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Beáta Ďurechová Ďu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Genčúrová HM Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
PaedDr. Jana Hozová HJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Silvia Hozová HS Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
 
 
Mgr. Martin Jusko JM Učiteľ
 
 
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. KD Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
 
 
Mgr. Eva Kazimírová KE Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
 
 
Mgr. Viera Kruľáková Kr Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Vlasta Kučinová Rozvrh
Výchovný poradca
 
 
Mgr. Ľuboš Laš LL Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
 
 
Ing. Gabriela Lazoríková LG Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Marián Mišenčík Rozvrh
Triedny učiteľ: Sexta
 
 
PaedDr. Lenka Murínová Mu Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
 
 
Mgr. Štefan Palušek Pa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Veronika Porembová PV Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
 
 
Mgr. Alena Slebodníková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
PaedDr. Jozef Sobota So Rozvrh
Triedny učiteľ: Septima
 
 
Mgr. Jana Štieberová St Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta
 
 
Mgr. Soňa Tobiašová TS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Tomková TL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Peter Tremko TP Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Adriana Trojanovičová Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Beáta Vargovčíková VB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Petronela Vavreková VP Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mgr. Miroslav Višňovský Vi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Vokálová Vo Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2022.0.1360 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria