Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Eva Lazoríková LE Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Soňa Šuhajová SS Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Tatiana Diničová Di Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Ďurechová Ďu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Genčúrová HM Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
 
 
PaedDr. Jana Hozová HJ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Silvia Hozová HS Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
Mgr. Martin Jusko JM Učiteľ
 
 
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. KD Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
 
 
Mgr. Eva Kazimírová KE Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mgr. Viera Kruľáková Kr Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Vlasta Kučinová Rozvrh
Výchovný poradca
 
 
Mgr. Ľuboš Laš LL Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
 
 
Ing. Gabriela Lazoríková LG Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Marián Mišenčík Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvinta
Zástupca v triede: II.B
 
 
PaedDr. Lenka Murínová Mu Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvarta
 
 
Mgr. Štefan Palušek Pa Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Mgr. Veronika Porembová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Slebodníková Sl Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Jozef Sobota So Rozvrh
Triedny učiteľ: Sexta
 
 
Mgr. Jana Štieberová St Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
 
 
Mgr. Soňa Tobiašová TS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Tomková TL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Peter Tremko TP Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Adriana Trojanovičová Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Beáta Vargovčíková VB Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Petronela Vavreková VP Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
 
 
Mgr. Miroslav Višňovský Vi Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Vokálová Vo Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2021.0.1258 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.02.2021

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria