Aktuálne projekty školy SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2021 a SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2 Modernejšia škola ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA GYMNÁZIU LIPANY Pamätnica k 50-ke Oslavy 50. výročia vzniku školy Ocenenie 50. výročie školy Oslavy 60. výročia vzniku školy 60 rokov školy v dokumentoch

PROJEKTY

Aktuálne projekty školy

lZapojenosť školy do projektov
 • Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Lipany
 •  
 • Moderní učitelia  - moderná škola
 •  
 • Vzdelanie v našich rukách; Operačný program Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom;
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Národný projekt MŠVVaŠ SR – Škola na dotyk – T6;
 • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety; Národný projekt UIPŠ, Operačný program Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom – T1;
 • Modernizácia pedagogického procesu – učebňa chémie;
 • Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov,
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania; NÚCEM, Operačný program Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a štátnym rozpočtom;
 • Zelená škola, nefinančný medzinárodný projekt;
 • Škola priateľská k deťom
 • Iné projekty podporené Komunitnou nadáciou Modrá Torysa alebo Nadáciou Orange. 

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria