Aktuálne o Zelenej škole 2019/2020 Aktuálne o Zelenej škole 2018/2019 Aktuálne o Zelenej škole 2017/2018 Aktuálne o Zelenej škole 2016/2017 Aktuálne o Zelenej škole 2015 / 2016 Aktuálne v šk. roku 2014/2015 ZELENÁ ŠKOLA AUDIT ZELENEJ ŠKOLY AKČNÝ PLÁN PROJEKT Monitorovanie životného prostredia Prezentácia - Zelená škola u nás

Aktuálne o Zelenej škole 2019/2020

Novou cestou do školy

     Cieľom aktivity žiakov kolégia Zelenej školy s názvom Nová cesta do školy je znížením hustoty dopravy pred školou vplývať na zlepšenie čistoty ovzdušia v okolí školy, ale aj všeobecne.

Aktivita bola odštartovaná v pondelok 7. 10. 2019 oslovením žiakov prichádzajúcich do školy autom prostredníctvom dotazníka a podaním lístka s výzvou pre zlepšenie stavu kolón pred školou (výzva je zverejnená v novinkách na webovej stránke školy).  

Zároveň sme zisťovali hustotu premávky pred školou, pričom v priebehu 20 minút sa otočilo pred školou asi 80 áut.

Sprievodnou aktivitou bola výzdoba ,,novej cesty do školy“, ktorú predstavujú serpentíny vedúce z mesta ku školám. Túto cestu sme vyzdobili 6 plagátmi, ktoré vysvetľovali a vyzývali žiakov, aby do školy chodili z mesta peši, bicyklom, prípadne hromadnou dopravou. Plagáty navrhli a zhotovili žiaci kolégia Zelenej školy a zdobili serpentíny tri dni (od utorka  do štvrtka).

V piatok sme plagáty inštalovali priamo pri ceste, kde sa tvoria kolóny a kde žiaci vystupujú z prichádzajúcich áut. Súbežne sme opäť overovali hustotu premávky pred školou (po výzve). Tú sme zisťovali celý týždeň (od pondelka do piatka).

Zistený priemerný denný počet áut privážajúcich žiakov do školy v čase rannej špičky počas 20 minút bol okolo 80 áut.

Sledovaním hustoty premávky pred školou sme zistili, že:

  • ku škole prichádzali denne tie isté vozidlá,
  • na počet áut nemá vplyv počasie,
  • hustota kolóny sa v priebehu týždňa nezmenila.

Aktivitu chceme zopakovať ešte na jar. Veríme, že týmto poskytneme rodičom a žiakom priestor na zamyslenie sa nad danou problematikou a snáď sa v budúcnosti zníži počet žiakov, ktorí do školy prichádzajú autami. Veď ide o čistejšie ovzdušie pre nás všetkých a bezpečnosť žiakov na ceste do školy.

Vo fotoalbume sú zábery hustej premávky pred školou, oslovenie respondenta dotazníka, zábery na serpentíny a plagáty.

Členovia Kolégia Zelenej školy Gymnázia v Lipanoch

 

 

Kolóny áut pred školou?

            Každé ráno medzi 7.20 až 7.40 na ceste pred školami (Gymnázium a Základná škola) je veľmi rušno. Pohybujú sa tu žiaci a občania idúci pešky, ale dominantnými sú kolóny áut privážajúce žiakov do školy. Táto situácia neprispieva ani k bezpečnosti na ceste, ani k zdravému ovzdušiu.

Preto sa členovia kolégia Zelenej školy rozhodli, že prostredníctvom aktivity Nová cesta do školy oslovia žiakov - pasažierov áut.  Celú aktivitu sme odštartovali krátkym dotazníkom a zistením hustoty premávky v pondelok 7.10.2019.

Čo sa týka hustoty premávky, v predmetnom čase (20 minút pred vyučovaním) sa na ceste pred školou otočilo približne 80 áut.

dotazníku sme preverili dôvody, frekvenciu a vzdialenosť dopravy do školy autom u jednotlivých respondentov (znenie dotazníka a výsledky sú uvedené nižšie).

Zároveň každý oslovený pasažier dostal lístok s výzvou, aby v prípade svojich možností zvážil svoj príchod do školy autom a prišiel iným spôsobom (peši, hromadnou dopravou, bicyklom). V prípade, že prichádza autom, bol vyzvaný vystúpiť v meste a prísť ku škole peši.

Nech je tento týždeň od 7.10 do 11.10.2019 takým, ktorý dopomôže k zamysleniu sa rodičov i žiakov nad daným stavom. Vyzývame všetkých žiakov: príďte do školy novou cestou! Na „serpentínach“ Vás čaká výzdoba prostredníctvom plagátov a iný pohľad na to, ako sa dá prísť do školy.

Dôvody?

  Zníži sa tým hustota dopravy pred školou!

  Zvýši sa bezpečnosť chodcov!

 Budeme mať čistejší vzduch!

Ceníme si Váš prínos pre čistejšie ovzdušie (nielen vo vymedzenom týždni).

Ďakujeme!

Členovia kolégia Zelenej školy Gymnázia Lipany

Zábery z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 

Výsledky dotazníka k aktivite Nová cesta do školy

 

Počet respondentov: 40 žiakov (pasažieri áut)

Otázky a odpovede:

1. Vyber jednu z možností, ako často chodíš do školy autom:
    
a. každý deň (22 žiakov)
    
b. 3-4 x týždenne (5 žiakov)
    
c. 1-2 x týždenne (6 žiakov)
    
d. dnes výnimočne (7 žiakov)

2. Uveď miesto / obec, odkiaľ sa prepravuješ do školy:
   
Lipany (19 žiakov), Ďačov (6 žiakov), Dubovica (4 žiaci), Kamenica (3 žiaci), Lúčka (2 žiaci), Plaveč, Ľutina,
    Krásna Lúka, Krivany, Šarišské Dravce (po 1 žiakovi)

3. Vyber jednu alebo viacero možností, prečo chodíš autom:
    
a. cestujem s rodičom, lebo on tiež chodí do práce (25 žiakov)
    
b. privezie ma rodič, lebo ma stále vozí do školy (8 žiakov)
    
c. nemám vhodné spojenie z obce (1 žiak)
    
d. mám ďaleko na zastávku vlaku/autobusu resp. peši v Lipanoch (3 žiaci)
    
e. iný dôvod (uveď, aký):  počasie (3 žiaci)

4. Uveď počet osôb, koľko ide cestou do školy v aute: priemerne 3 osoby

5. Označ možnosť alebo viacero možností, ktoré by ti ako náš tip pre čistejšie ovzdušie najviac vyhovovali
    v rámci tvojich možností
:
    
a. ísť do školy peši / bicyklom (27 žiakov)
    
b. využiť hromadnú prepravu (vlak, autobus) (8 žiakov)
    
c. prísť autom, ale vystúpiť už v meste a ku škole prísť peši (5 žiakov)
    
d. ani jeden tip mi nevyhovuje, pretože (uveď dôvod) (0 žiakov)

               

Do školy na bicykli

     Členovia kolégia Zelenej školy usporiadali dňa 18.9.2019 akciu Do školy na bicykli. Hlavným motívom tejto aktivity je snaha uprednostniť dopravný prostriedok bez emisií a takto demonštrovať svoju snahu o čistejšie ovzdušie.

     Na školskom dvore si svoj bicykel (elegantne pod stromy v školskej záhrade) zaparkovalo 43 žiakov. Každý cyklista vyplnil dotazník, ktorého výsledky uverejňujeme nižšie. Za odmenu, že prišli bicyklom, dostali žiaci CYKLOOSPRAVEDLNENKU na jednu ústnu odpoveď v ktoromkoľvek predmete v rámci prvého štvrťroka podpísanú riaditeľkou školy.

     Zábery z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Všetkým zapojeným ďakujeme!

 

 

Výsledky dotazníka k aktivite Do školy na bicykli


Počet respondentov: 43

Otázky a odpovede:

1. Koľko km je od Tvojho bydliska do školy? 
    
Priemerná hodnota respondentov: 2,81  km

2. Ako dlho Ti dnes trvala cesta do školy bicyklom?
    
Priemerná hodnota respondentov: 10,65 min.

3. Ako sa zvyčajne dopravuješ do školy?
    
Najčastejšie odpovede: peši (29), auto (11), autobus (8), vlak (2)

4. Ako dlho táto preprava trvá?
    
Priemerná hodnota respondentov: 11,83 min.

5. Čo Ťa motivovalo prísť dnes do školy na bicykli?
    
Najčastejšie odpovede: ospravedlnenka (13), zdravý životný štýl (6), čistý vzduch (5), chrániť životné 
                                          prostredie (4), podpora projektu (3), rýchlosť (3), kamaráti (3)

6. Koľkokrát priemerne za rok prídeš do školy na bicykli?
    
Priemerná hodnota respondentov: 50x – 1 žiak, 5x – 2 žiaci, 4x – 1 žiak, 2x – 10 žiakov, 1x – 19 žiakov,
                                                            0x – 8 žiakov

7. Kam najčastejšie jazdíš na bicykli?
    
Najčastejšie odpovede: cyklochodník, jazerá, mesto, rodinná návšteva, les

8. Vymenuj 3 zásady bezpečnej jazdy na bicykli.
    
Najčastejšie odpovede: prilba, svetlá, reflexné prvky, výbava bicykla, dopravné predpisy, pevná obuv

9. Uveď 2 dôvody, prečo používaš bicykel ako dopravný prostriedok:
    
Najčastejšie odpovede: je to rýchlejšie, pre zdravie, neznečisťuje životné prostredie, nemám vodičák

10. Vieš, aký základný motív má dnešná akcia?
      
a) zdravie  (8) 
      b) zábava  (1) 
      c) čistejší vzduch  (36) 
      d) pekné  počasie (1)

 

Kolégium Zelenej školy (šk. rok 2019/2020)

Riaditeľka školy:
PhDr. Viera Urdová

Koordinátor Zelenej školy:
Ing.Gabriela Lazoríková, PaedDr.Zuzana Heredošová

Zástupca pedagógov:
PaedDr. Jozef Sobota

Zástupca rodičov:
Ing. Petronela Vavreková

Zástupca nepedagogických zamestnancov
Vladimír Darák, Anna Miženková

Zástupcovia žiakov:
1. Viktória Bodnárová (tercia)

2. Sofia Kovaľáková (tercia)
3. Nikol Križalkovičová (tercia)
4. Karina Kušlitová (tercia)
5. Tamara Lašová (tercia)
6. Juliána Pavlinská (tercia)
7. Antónia Mária Gernátová (kvarta)
8. Viktória Gričová (kvarta)
9. Darina Baricová (kvinta)
10. Ľudmila Cifrová (kvinta)
11. Jarmila Dinisová (kvinta)
12. Petra Drábová (kvinta)
13. Bianka Kuchariková  (kvinta)
1
4. Klára Marchevková (kvinta)
1
5. Klára Mária Michaleková (kvinta)
16. Veronika Mišenková (kvinta)                     
17. Ema Pigová (kvinta)
18. Annamária Angelovičová (sexta)
19. Ivana Mišenčíková (sexta)
20. Barbora Ščecinová (sexta)
21. Simona Goliášová (I.A)
22. Andrea Hricíková (I.A)
23. Vanessa Luňaková (I.A)
24. Radmila Polomská (I.A)
25. Andrej Sekerák (I.A)
26. Bronislava Šefčíková (I.A)
27. Sabina Šuliková (I.A)
28. Bernadeta Drabiščáková (I.B)
29. Ľubomír Genčúr (I.B)
30. Martin Genčúr (I.B)
31. Silvia Grinčová (I.B)
32. Katarína Sekeráková (I.B)
33. Marián Bujňák (II.A)
34. Kristián Capko (II.A)
35. Barbora Jadvišová  (II.A)
36. Peter Kandráč (II.A)
37. Nelly Krajčovičová (II.A)
38. Michaela Lukáčová (II.A)
39. Viktória Futejová (III.A)
40. Natália Kapitančíková (III.B)
41. Alexandra Murcková (III.B)

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria