Aktuálne o Zelenej škole 2021/2022 Aktuálne o Zelenej škole 2020/2021 Aktuálne o Zelenej škole 2019/2020 Aktuálne o Zelenej škole 2018/2019 Aktuálne o Zelenej škole 2017/2018 Aktuálne o Zelenej škole 2016/2017 Aktuálne o Zelenej škole 2015 / 2016 Aktuálne v šk. roku 2014/2015 ZELENÁ ŠKOLA AUDIT ZELENEJ ŠKOLY AKČNÝ PLÁN PROJEKT Monitorovanie životného prostredia Prezentácia - Zelená škola u nás

Aktuálne o Zelenej škole 2021/2022

 

Rovesnícke vzdelávanie Zelenej školy

Dňa 15. marca 2022 sa žiaci 13 tried našej školy aktivitami zapojili do rovesníckeho vzdelávania Zelenej školy. Členovia Kolégia Zelenej školy pripravili pre spolužiakov zaujímavé, poučné a zábavné aktivity k téme Doprava a ovzdušie. Celkovo si pripravili 8 aktivít (každá v rozsahu asi 15minút) a dvojice žiakov moderovali a usmerňovali spolužiakov pri riešení úloh (opis slov, skladačka, názorné video, pokusy, pracovné listy, kvízy). Každá z 13 tried školy sa oboznámila s problematikou dopadu dopravy na ovzdušie a životné prostredie, s cieľmi Zelenej školy a hravou formou si, dúfame, každý žiak uvedomil závažnosť tejto problematiky a svoj podiel na jej riešení. Veľmi oceňujeme prístup, tvorivosť a zodpovednosť animátorov tohto vzdelávania, členov Zelenej školy. Veríme, že táto forma sprostredkovania informácií a zážitkov bola prístupnou všetkým  a výsledok snaženia sa  členov Zelenej školy prinesie  osobný a spoločenský prospech. Fotky si pozrite vo fotoalbume.

                                                                                            koordinátorka Zelenej školy

 

Čím kúria jednotlivé obce regiónu

Pozrite si výsledky štúdie, ktorú vypracovali členovia kolégia Zelenej školy TU.

 

 

NOVÉ VIDEO ZELENEJ ŠKOLY! KLIKAJTE TU!

 

Zelená škola v školskom roku 2021/2022

 

Po opätovnom návrate do škôl v septembri aj Zelená škola na našej škole pokračuje v realizovaní naplánovaných aktivít. Po ďalšom predĺžení certifikačného  obdobia (kvôli pandemickej situácii) pokračujeme riešením problematiky Dopravy a ovzdušia. Doteraz sme stihli pripraviť, natočiť a zostrihať motivačné video, ktorým chceme zatraktívniť cestu do školy z mesta peši (po serpentínach) a nadchnúť nielen žiakov našej školy, ale aj okolitých škôl, aby v čase rannej špičky radšej išli do školy peši, nie autom. V prípade používania áut sa na ceste pri školách tvorí kolóna áut, ktorá neprispieva ani k duševnej, ani k ekologickej pohode.

 

 

Online seminár o možnostiach mediálnej prezentácie škôl

Dňa 26. novembra 2021 sa konal mediálny online seminár pre žiakov, zameraný na publicistiku pod záštitou občianskeho združenia Živica. Živica zastrešuje najväčší environmentálno-výchovný program na Slovensku – Zelenú školu. Uvedeného seminára sa aktívne zúčastnili členky Zelenej školy na našom gymnáziu: Darina Baricová a Klára Marhevková zo septimy.

            Skúsená novinárka a redaktorka z Bratislavy, Marie Stracenská, nás v čase od 8.00 do 11.00 previedla vskutku zaujímavým školením. Jeho súčasťou boli približne 45-minútové prednášky na rôzne témy, medzi ktoré patrili napríklad spôsoby prezentovania projektu/akcie, pravidlá pre písanie tlačovej správy, rozdiely medzi tlačenými novinami a online novinami, štatistiky čítanosti denníkov na Slovensku a podobne. Dozvedeli sme sa aj to, ako prebieha bežný deň v redakcii novín, akými spôsobmi pracujú redaktori a ako zapôsobiť na reportérov, aby si pre svoju reportáž vybrali práve podujatie, o ktorom ich informujeme.

Samozrejme, žiadny seminár by sa nezaobišiel bez aktívnej spolupráce poslucháčov. Na vlastnej koži sme mali možnosť vyskúšať, ako osloviť redaktora a predstaviť mu nejaký konkrétny, práve prebiehajúci zaujímavý projekt na našej škole. Predchádzalo tomu rozdelenie do skupiniek a následná diskusia medzi všetkými účastníkmi kurzu. Rozhodovanie sa medzi množstvom aktivít nebolo jednoduché. Nakoniec bolo našou voľbou predstaviť študentskú firmu Gape a jej podujatia či produkty, ktoré ponúka. Po odprezentovaní sme sa stretli s viacerými pozitívnymi ohlasmi a boli nám odporučené viaceré postupy a návrhy ohľadne mediálnej prezentácie aktivít  nášho gymnázia.

     Tento seminár ako jedinečná skúsenosť bol pre nás neobyčajným prínosom. Určite sme získali veľa nových poznatkov, ktoré, dúfame, využijeme nielen na propagáciu našej školy, ale aj aktivít Zelenej školy na našom gymnáziu.

Klára Marhevková a Darina Baricová, Septima

 

 

Kolégium Zelenej školy (šk. rok 2021/2022)

 

Riaditeľka školy: Ing. Eva Lazoríková

Koordinátorka Zelenej školy:  Ing.Gabriela Lazoríková, Ing. Petronela Vavreková

Zástupca pedagógov:  PaedDr. Jozef Sobota

Zástupca rodičov: Ing. Petronela Vavreková

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:   Milan Vojtek, Anna Miženková

Zástupcovia žiakov:

 

1. Antónia Mária Gernátová (sexta)

2. Viktória Gričová (sexta)

3. Darina Baricová (septima)                

4. Ľudmila Cifrová (septima)

5. Jarmila Dinisová (septima)

6. Petra Drábová (septima)

7. Bianka Kuchariková  (sexta)                            

8. Klára Marchevková (septima)                      

9. Klára Mária Michaleková septima)

10. Veronika Mišenková (septima)

11. Ema Pigová (septima)

12. Simona Goliášová (III.A)

13. Andrea Hricíková (III.A)

14. Vanessa Luňaková (III.A)

15. Radmila Polomská (III.A)

16. Andrej Sekerák (III.A)

17. Bronislava Šefčíková (III.A)

18. Sabina Šuliková (III.A)

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria