OP Vzdelávanie/Vzdelanie v našich rukách

Projekt

 

MONITOROVANIE PROJEKTU:      Záverečná monitorovacia správa 

Monitorovacia správa 1

Monitorovacia správa 2            Následná monitorovacia správa 3

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE:   

INFOtabuľa
Plagát projektu
Charakteristika projektu
Aktivity
Publicita projektu
     č. 7-8/2014 (str.6)
Workshop projektu 12.6.       
   
 

 

ŠKOLENIA:

2.1. Kariérne poradenstvo "Svet práce"
- školenie pedagogických zamestnancov - triednych učiteľov
- termíny školení 1. a 2. časť       
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity

 
 

 

3.1. Školenie zamerané na rozvoj anglického jazyka pre rozvoj regiónu
- výučba anglického jazyka zameraná na oblasť cestovného ruchu v regióne
- termíny školení
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
             č. 1/2015

     

3.1.1. Školenie zamerané na získanie zručností IKT
- školenie ako nadstavba na základné PC zručnosti, spoznanie princípov ich fungovania
- termíny školení                                              
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
 
   
 

 

AKCIE:

Deň prírodovedcov
- termín akcie

- fotodokumentácia

- príspevok manažéra publicity

   č. 11/2014 (str. 4)

 

Deň otvorených dverí
- termín akcie
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
     č. 2/2015 (str. 5)
 

 

Deň vody
- termín akcie                                                 
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
 
                  

 

 
Chemická šou  
- termín akcie
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity

 

Fyzika okolo nás  
- termín akcie
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
 
Deň vedy  
- termín akcie
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
 
 
 

 

 EXKURZIE:

Exkurzia 1 v rámci predmetu fyzika
- termín exkurzie 1/1 (Vedecko-technické centrum pre deti a mládež v Technickom múzeu v Košiciach)                                                                                                           
- fotodokumentácia

- termín exkurzie 1/2 (Deň otvorených dverí UPJŠ Prírodovedecká fakulta v Košiciach)
- fotodokumentácia

                                     

- príspevok manažéra publicity
 
 č. 3/2015 (str. 6)

 

Exkurzia 3 v rámci predmetu chémia, ekológia

termín exkurzie 3 (Čistička odpadových vôd 
a úpravovne vody v Brezovici)

- fotodokumentácia                                     
- príspevok manažéra publicity
 

 

Exkurzia 2 v rámci predmetu chémia

termín exkurzie 2 (Chemický podnik Chemosvit Svit)

                                              
- fotodokumentácia
- príspevok manažéra publicity
 

  

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria