Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí 2020/2021

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Termín konania DOD ONLINE je v dňoch 22.  – 23. februára 2021. Je rozdelený do dvoch dní.

22. 2. 2021  (pondelok)

  *   13:30 Právnická fakulta UMB  - https://youtu.be/75IWD07gb-Q
  *   15:00 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB - https://youtu.be/5O-RAoVHcx0
       Letak_-_skladacka-_pre_uchadzacov.pdf
       
Promo_brozura_FPVaMV.pdf
       fpvamvmoznosti-a-podmienky-prijatia-na-studium-v-ar-20212022.pdf

       


  *   16:30 Filozofická fakulta UMB -  https://youtu.be/IvLQEgZLOTY
  *   17:30 Ekonomická fakulta UMB  - https://youtu.be/-AZu_uZCKn8

23. 2. 2021 (utorok)

  *   15:00 Fakulta prírodných vied UMB - https://youtu.be/Ds_n4Ebxdho
  *   16:30 Pedagogická fakulta UMB - https://youtu.be/HoW7bbZ8aPs

Prístup na  DOD online, link na SLIDO  a # pre každú fakultu je  zverejnený na stránke www.umb.sk<http://www.umb.sk>

Z celého DOD bude vyhotovený záznam, ktorý bude dostupný po ukončení DOD ONLINE.

Ďalšie zdroje informácií pre uchádzačov:

  *   Nevedia sa študenti rozhodnúť čo ísť študovať?

Odporúčame im krátky online test, ktorý pripravilo Kariérne centrum UMB. Test  Na aké povolanie sa hodíš?  trvá cca 10 minút a je  vypracovaný podľa teórie RAISEC uznávaného psychológa prof. Johna L. Hollanda. Na základe výsledkov testovania môžete zistiť svoj typ osobnosti, aký študijný odbor je pre vás najvhodnejší a aké povolanie je pre vás ideálnou  voľbou. https://bit.ly/3mJT7BD

  *   Kompletné brožúry s ponukou štúdia v online podobe

Informácie o štúdiu na všetkých fakultách UMB nájdete na stránke: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/studijne-programy/ponuka-studia-na-ar-2021-2022/ spolu s ďalšími informáciami.   V prípade záujmu o tlačenú formu brožúr nám pošlite mail na umb@umb.sk<mailto:umb@umb.sk> a brožúry Vám pošleme poštou na Vami zadanú adresu a meno.

   

 

 

Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta

Link na on-line Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte sa uskutoční dňa 24.02.2021:                        https://docs.google.com/forms/d/1Wv0AMHNIrysCfVIoyVN6VyjPqxX9OgTMt7wETNkQeKk/edit?usp=sharing  

 

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. marca 2021 a podrobnosti sa záujemcovia dozvedia na internetovej stránke: http://www.tftu.sk/sk/uchadzac

 

letak_studijne_programy_2021_2022.pdf

Bc_stud.programy_2021_2022.pdf

 

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky

ONLINE FRIday 2021, ktorý sa uskutoční 18. februára od 09:00 do 16:00 h. prostredníctvom MS Teams.

Pripravený je zaujímavý a bohatý program v podobe 21 praktických webinárov na atraktívne témy z oblasti informatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií. Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžu na webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Viac informácií nájdete na webe: https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-online-friday-2021

Termín prihlásenia na podujatie ONLINE FRIday 2021 je do 18. februára do 08:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný.


 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2021 sa uskutoční v dňoch 10. a 11. februára 2021 na všetkých piatich fakultách.

Svoju ponuku, možnosti a aktivity online predstavia aj Študentské centrum, Študentský parlament, AIESEC a ďalšie organizácie.
Každá z piatich fakúlt online - prostredníctvom videí, prezentácií, workshopov či diskusných fór - predstaví záujemcom svoje študijné programy, možnosti študijného, vedeckého či umeleckého napredovania, načrtne aj možnosti širokého uplatnenia v praxi a ešte omnoho viac.

Odkazy na stiahnutie propagačných materiálov ku Dňu otvorených dverí na UKF v Nitre:

* Link na Online DOD 2021 na našom webe:
https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4429-den-otvorenych-dveri-na-ukf-online

* Linky na Online DOD 2021 na našom FB a IG:
https://www.facebook.com/UKFvNitre/  ; 
https://www.instagram.com/ukfvnitre/?hl=sk

* Link na brožúru Študuj na UKF AR 2021/2022:
https://www.ukf.sk/images/studium/A5_brozura_SK_Preco_studovat_na_UKF_SK_akad.r.21-22_v2021-OK1.pdf

* Link na ponuku štúdia na UKF v časopise Kam po strednej - UKF je na
dvojstránke 36 a 37:
https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

* Prezentáciu štúdia na UKF 
(https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4429-den-otvorenych-dveri-na-ukf-online)

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

ONLINE deň otvorených dverí na FBP SPU v Nitre:
o Termín: 11. február 2021 o 9:00 hod a o 13:00 hod
o Termín: 18. marec 2021 o 9:00 hod a o 13:00 hod
o Určené pre: pedagógov, študentov
o Prihlasovanie a program: https://fbp.uniag.sk/sk/dod/

Zimná škola bezpečnosti potravín:
o Termín: 1. – 3. február 2021
o Určené pre: pedagógov, študentov, odbornú verejnosť
o Odznejú témy ako: certifikácia, falšovanie potravín, riadenie potravinových alergénov, zdravotná bezpečnosť a duálna kvalita potravín, tvorba sanitačného programu, detekcia kontaminácie, hodnotenie čistenia, dezinfekcie, nakladanie s odpadmi v gastronomických prevádzkach a pod.
o Prihlasovanie a program podujatia: https://potravinarstvo.sk/index.php/2021/01/11/zimna-skola-bezpecnostipotravin-2021/
o Prednášky: nahrané a prístupné ONLINE len pre prihlásených.
o Vložné: zdarma

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Deň otvorených dverí FEM pre záujemcov o štúdium. Je to online stretnutie s dekankou, kde predstaví možnosti štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre.

Kedy? 12. 2. 2021 o 15:00. Link na prihlásenie: http://bit.ly/FEM-SPU_DOD-12-2-2021

Kedy? 12. 3. 2021 o 15:00. Link na prihlásenie: http://bit.ly/FEM-SPU_DOD-12-3-2021

Viac: https://fem.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-na-fem-spu-v-nitre-2/

 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií - Katedra cestovného ruchu

Online DOD sa bude konať v stredu 10. 02. 2021 o 15:00 hod. prostredníctvom univerzitného video konferenčného systému meet.ukf.sk.

Prístupový link do video miestnosti: https://meet.ukf.sk/DOD_KCR_SK

         

 

Ekonomická univerzita v Bratislave - Obchodná fakulta

Online informačný deň Obchodnej fakulty sa bude konať 5. februára 2021 v čase od 14:00 do 17:00 prostredníctvom platformy MS Teams. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať do 31. januára 2021, prostredníctvom registračného formulára, ktorý je spolu s podrobnejšími informáciami dostupný na webovej stránke fakulty: https://of.euba.sk/dod

Obchodná fakulta v súčasnosti ponúka 3 študijné programy na 1. stupni štúdia:
- podnikanie v obchode - 2021-OF-podnikanie-v-obchode.pdf,
- medzinárodné podnikanie - 2021-OF-medzinarodne-podnikanie.pdf,
- podnikanie v cestovnom ruchu a službách - 2021-OF-podnikanie-v-cestovnom-ruchu.pdf.

Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň (bakalársky) štúdia sú dostupné TU.

Informačný leták OF - obchodna-fakulta-euba.pdf


 

UCM v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FMK 2021. Je určený záujemcom o štúdium na fakulte, aby sa dozvedeli viac o študijných odboroch: marketingová komunikácia, masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiá či odbor v anglickom jazyku - media relations. 
 
Deň otvorených dverí FMK sa uskutoční 12. februára 2021 o 14:00. ONLINE event bude trvať približne 90 minút a nájdete ho na stránke fmk.sk alebo nafmkjemidobre.sk.

Video o DOD: https://www.youtube.com/watch?v=8qhosocmkI0&feature=youtu.be

Prihlášky na fakultu si môžu študenti podať do 23. apríla 2021. 

 

UPJŠ v Košiciach

Virtuálny Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach sa uskutoční 4. februára 2021 o 10:00 h prostredníctvom živého vysielania na facebookovom profile UPJŠ jednotlivých fakúlt:

- Lekárska fakulta https://www.facebook.com/upjslf .

- Prírodovedecká fakulta - https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/24271/ alebo https://fb.me/e/3phZz9Zsl

05.02.2021 - Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ)https://www.facebook.com/events/167549231487396

- 12.02.2021 - Filozofická fakulta UPJŠhttps://www.facebook.com/events/527519591542395

- 17.02.2021 - Fakulta verejnej správy UPJŠhttps://www.facebook.com/events/717234248962346

02.03.2021 - Právnická fakulta UPJŠhttps://www.facebook.com/events/267876561430133

Program DOD: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/dod-online/

 Webinár pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami, ktorý organizuje Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8oy29VsDjUKH9vc4QWEwba856E3b9M5NnYF6Ez6E4qRURUU4Uk9MRUtJR0FSMVlBSkY0NlNENThUSC4u

Počas živého vysielania 4.2. medzi 10.00 a 12.00 bude možné posielať  otázky v komentároch pod príspevkom, na ktoré budú pracovníci študijného oddelenia + študenti online odpovedať. Jeden z vylosovaných účastníkov získa zaujímavú cenu.

Video samozrejme ostane na uložené na našom FB profile, takže bude možné sa k nemu vrátiť aj po skončení živého vysielania.

   

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta

Online deň otvorených dverí 2021, ktorý sa bude konať dňa 4. februára 2021 (štvrtok).

Program:

13:30 – 14:00   Predstavenie fakulty a zoznámenie sa s dekanom

14:00 – 15:10   Nahliadnutie do zákulisia – „čo sa na fakulte môžete naučiť“

15:15 – 16:00   Diskusia s ľuďmi, ktorí na fakulte boli pred Vami –  s možnosťou zapojiť sa

Sledujte nás prostredníctvom:  

 https://www.youtube.com/channel/UCGfOut0yoEtqfZLpRs9nChw

A pýtajte sa, čo Vás zaujíma!

 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Virtuálny Deň otvorených dverí 03. 02. 2021:

Plagat_DOD2021_na_KU.pdf

INFOBROZURA_2020_compressed.pdf

KURIER_3_2020.pdf

 

Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach - Podnikovohospodárska fakulta

ONLINE DOD PHF EU PRE UCHÁDZAČOV O I. STUPEŇ ŠTÚDIA v akademickom roku 2021/2022 sa bude konať:

11. februára 2021 (štvrtok) od 10:00 do 12:00 hod. 

Živé vysielanie oficiálneho programu online DOD PHF EU sa uskutoční v prostredí MS Teams: 

Klikaj MS Teams

 

otázky môžete klásť aj na sociálnych sieťach 

Klikaj Facebook                                         Klikaj Instagram

 • o študijných programoch I. stupňa,
 • o možnostiach štúdia v Košiciach a v Michalovciach,
 • o podávaní e-prihlášky,
 • o prijímacom konaní,
 • o Olympiáde podnikový hospodár,
 • o mobilitách,
 • o spolupráci s praxou,
 • o Študentskom parlamente ekonómov a pod.

 

Okrem toho budú na sociálnych sieťach PHF EU v Košiciach prebiehať prezentácie partnerských spoločností, diskusie so študentmi a členmi Študentského parlamentu ekonómov (ŠPE), či videoprehliadka priestorov fakulty v Košiciach.

ZÁSADY PRIJÍMACIEHO KONANIA na Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na akademický rok 2020/2021 na I. stupeň štúdia nájdete TU.

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta

Deň otvorených dverí 23. 1. 2021 na Pedagogickej fakulte UK online.

Infoleták - KNJL_infoletak_2021.pdf 

 

Univerzita Komenského v Bratislave - FiF

Vianočné workshopy organizované FiF UK, vedené rakúskou a nemeckou lektorkou pre:
- študentov stredných škôl a gymnázií od 15 rokov
- jazyková úroveň nemčiny A2-B2

Workshopy sa uskutočnia cez MS Teams v dňoch:

3.12. o 15.00-16.30: Weihnachtsworkshop 1

7.12.  o 15.00-16.30:  Weihnachtsworkshop 2

Študenti sa môžu prihlásiť na workshop kliknutím na interaktívny plagát/pozvánku na "Anmeldung". Prihlasovanie je možné do naplnenie kapacity 25 účastníkov, pričom študenti/študentky si zvolia iba jeden termín, keďže program je totožný. Prihlasovanie je možné aj cez stránku Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.

Workshop bude spojený s krátkou diskusiou o možnosti štúdia germanistiky na FiF UK. 

Workshop_Weihnachten.pdf

 

 

STU v Bratislave - Ústav manažmentu

 

Webinár na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vJHCSfAB7nY&t=39s

 

Workshop je pripravený prostredníctvom Google formulára na: https://forms.gle/DUtHMtgGFR9PE9Xu5 s vybranými otázkami, na ktoré žiaci samostatne hľadajú odpovede. Môžu využiť informácie zo samotného webinára alebo rôzne vyhľadávacie nástroje na internete. Odpovede sú anonymné.

 

 

STU v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky

 

Virtuálny deň otvorených dverí FEI STU - 8.12.2020 o 10:00
Všetky informácie ohľadom priebehu podujatia na FB udalosti www.facebook.com/events/872139093623748

Pozvánka

 

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu

 

FEM SPU v Nitre Vás pozýva na online deň otvorených dverí, aby ste v živom prenose zažili atmosféru jednej z najlepších ekonomických fakúlt na Slovensku, dozvedeli sa o možnostiach štúdia, dostali odpoveď na Vaše otázky, zabavili sa a začali zvažovať štúdium u nás. Pripojte sa k nám cez MS TEAMS na Katarínsky podvečer, teda 25.11. 2020 o 17:00 hod. Budete v dobrej spoločnosti. A tu je link: https://bit.ly/FEM-SPU-DOD

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude tento rok prebiehať výlučne online 25.11.2020 o 10.00 h. Vo webovej aplikácii Doodle sa študenti môžu prihlásiť na konzultáciu ohľadom  možnosti štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so šiestimi kariérovymi poradcami. Počas konzultácie v trvaní 15 minút získa študent informácie o tom, ktorá fakulta je pre neho najvhodnejšia. Po úspešnej registrácii dostane každý študent e-mail s informáciami o ďalšom postupe.

Link, prostredníctvom ktorého je možné prihlásenie na konzultáciu: https://doodle.com/poll/qhh39vruyabq6qsd

Virtuálny DOD UPJŠ: https://bit.ly/VirtualnyDOD_UPJS

 

Slovenská technická univerzita - Stavebná fakulta v Bratislave 
 
GIS day na Stavebnej fakulte v Bratislave sa uskutoční v stredu 18.11.2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa geografických informačných systémov. Stretnutie je online v prostredí cez platformu Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie aplikácie či registrácie). Podrobné informácie na stránke http://www.kvhk.sk/sk/cinnosti-katedry/gis-day-2020
alebo na udalosti na facebooku: https://www.facebook.com/events/363375944879709 .
Program podujatia:
14:30 - 14:40 - Milica Aleksić, (KVHK, SvF) – privítanie
14:40 - 15:00 - Tomáš Dekan (GKÚ) - “Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR”
15:00 - 15:20 - Juraj Lieskovský (Ústav krajinnej ekológie SAV) - “GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning”
15:20 - 15:45 - Martin Dobiaš (Lutra Consulting) - “O projekte QGIS”
do 16:10 - Q&A blok, prestávka
16:10 - 16:30 - Martin Mišík (DHI), Jozef Stoklasa (DHI) - "Využitie nástrojov GIS na prípravu podkladov pre manažment povodňového rizika"
16:30 - 16:50 - Miloslav Ofúkaný (AMAVET klub č. 962), Peter Piesecký (AMAVET klub č. 962): Projekty Missing Maps Slovakia a GISkola
16:50 - 17:15 - Q&A blok a uzavretie bloku prezentácií
17:15 – 18:00 - Martin Maretta (Esprit) - “Spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS”
18:00 - 18:45 - Tibor Lieskovský (KGZA, SvF) - “Pohrajme sa s LIDAROM”
18:45 - 19:30 - Vladimír Stromček (EMIS s.r.o., Trnava), Miroslav Hrćan, (EMIS s.r.o., Trnava) - "Spracovanie a zdieľanie údajov z diaľkového prieskumu Zeme"


 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa tento rok uskutoční ONLINE.  V snahe nenarušiť Vašu dištančnú výučbu sme DOD na UMB nastavili na poobedňajšie hodiny. Termín konania DOD ONLINE je v dňoch 23.  – 25. novembra 2020. Je rozdelený do troch dní a dvoch blokov o 15:00h  a o 17:00 h.  Počas troch popoludní si študenti budú môcť vybrať konkrétnu fakultu UMB, ktorá ich zaujíma  a počas prenosu položiť otázky, na ktoré nedostali odpovede. Podrobné informácie o DOD na fakultách UMB nájdete na odkaze: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online.html

 

 

cid:image006.png@01D6B1F5.22DEF7F0

 

Link na pripojenie na ONLINE DOD a možnosť klásť otázky prostredníctvom www.slido.com a # fakulty

23. 11. 2020 

15:00 FF UMB http://bit.ly/dod_ffumb   otázky cez www.slido.com  #dodffumb   17:00 FPV UMB http://bit.ly/dod_fpvumb  otázky cez www.slido.com #dodfpvumb

24. 11. 2020

15:00 PrF UMB  http://bit.ly/dod_prfumb  otázky cez www.slido.com  #dodprfumb   17:00 EF UMB  http://bit.ly/dod_efumb otázky cez www.slido.com  #dodefumb

 

25. 11. 2020

 

15:00 FPVaMV UMB  http://bit.ly/dod_fpvmv otázky cez www.slido.com  #DOD2020FPVMV   17:00 PF UMB http://bit.ly/dod_pfumb otázky cez www.slido.com  #DODPFUMB

 

Ak niektorí zo študentov ešte nemajú úplne jasno v tom, čo by chceli študovať, prípadne zvažujú niekoľko možností, odporúčame im krátky online test, ktorý pripravilo Kariérne centrum UMB. Test  Na aké povolanie sa hodíš?  trvá cca 10 minút a je vypracovaný podľa teórie RAISEC uznávaného psychológa prof. Johna L. Hollanda. Na základe výsledkov testovania môžu študenti zistiť svoj typ osobnosti, aké štúdium je pre nich  najvhodnejší a aké povolanie je pre nich ideálnou voľbou.

Link na test:  https://bit.ly/3mJT7BD

 

Informácie o programe ONLINE DOD budeme postupne zverejňovať a pridáme aj program jednotlivých fakúlt. Sme si vedomí, že online verzia plne nenahradí možnosť absolvovať klasické DOD a zažiť atmosféru na univerzite, prejsť si učebne či stretnúť študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium u nás, ale dúfame, že aspoň čiastočne „vtiahne“ študentov do vysokoškolského života a pomôže im v rozhodovaní, ktorým smerom sa uberať a čo ísť študovať.

Všetky informácie zverejňujeme na univerzitnej web stránke www.umb.sk  a sociálnych sieťach: https://www.facebook.com/umb.bbsr/ a https://www.instagram.com/umb_bb/.

 

Aj v  tomto roku sme pripravili brožúru Informácie o štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2021/2022, kde sú uvedené podrobné informácie o možnostiach štúdia na našich fakultách,  termíny podania prihlášok, termíny konania prijímacích pohovorov a podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy, ktoré ponúkajú fakulty UMB. Nakoľko Vám ich nemôže odovzdať priamo na veľtrhoch, tak ako býva zvykom,  pripravili sme online verzie. 

 

cid:image003.jpg@01D6B1F5.22DEF7F0

 

Online verziu brožúr  nájdete na stránke: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/studijne-programy/ponuka-studia-na-ar-2021-2022/   spolu s ďalšími informáciami pre uchádzačov o štúdium.  V prípade záujmu o tlačenú verziu Informácií o štúdiu na AR 2021/2020 nám pošlite mail na umb@umb.sk a brožúry Vám pošleme poštou na Vami zadanú adresu a meno kompetentnej osoby.

 

 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Dovoľujeme si Vás pozvať navštíviť naše katedry a ateliéry online!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia Covid-19 sme tento rok museli zrušiť náš tradičný a populárny formát – Deň otvorených dverí, v rámci ktorého mali záujemci a záujemkyne o štúdium na VŠVU možnosť navštíviť naše ateliéry priamo počas výučby a skonzultovať svoje domáce práce. 

Už v lete sme študentské semestrálne a záverečné práce predstavili na Digitálnom prieskume, teraz presúvame do online priestoru aj DOD. Počas najbližších týždňov budeme postupne predstavovať jednotlivé katedry prostredníctvom videí a iných materiálov, aby uchádzači a uchádzačky mohli aspoň takto sprostredkovane vidieť, ako to u nás funguje. 

Sledujte naše sociálne siete - Facebook a Instagram!

Všetky potrebné informácie ohľadom prihlášok, prijímacích pohovorov či online konzultácií nájdete na našom webe. Ak by ste aj napriek tomu mali otázky, na ktoré ste odpoveď nenašli, ponúkame Vám možnosť zaslať nám ich prostredníctvom správy na sociálnych sieťach, alebo na pr@vsvu.sk. Zodpovieme ich Vám spolu s prorektorkou pre štúdium Janou Hojstričovou a prorektorom pre medzinárodnú spoluprácu Marcelom Benčíkom. 

Pred zaslaním prihlášky Vás pozývame skonzultovať svoje portfólio s našimi pedagogičkami a pedagógmi z vybranej katedry. Všetky konzultácie momentálne prebiehajú online. https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/konzultacie  

Prihlášky na bakalárske štúdium prijímame do 15. januára 2021. 

Elektronickú prihlášku nájdete na našom webe:

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/elektronicka-prihlaska  

Prvé kolo prijímaciích pohovorov prebehne na všetkých katedrách dištančne. 

Druhé kolo prebehne prezenčne, a to v dvoch turnusoch 21. - 22. júna a 28. - 29. júna 2021. 

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium 

 

Virtuálne dni otvorených dverí univerzít pre stredoškolákov

Podujatie bude mať tieto časti:
1. video prehliadka školy
2. odpovede vysokých škôl na najčastejšie otázky študentov
3. živý chat medzi študentmi a VŠ
 
Na Virtuálne DOD sa študenti budú môcť prihlásiť na webových stránkach Národného kariérneho centra, vybrať si vysoké školy a pozrieť si ich prezentácie. 

Termíny Virtuálnych DOD:  
- 08.12.2020
- 12.01.2021
- 09.02.2021

Podujatie sa uskutoční v uvedených termínoch v čase od 08.00 do 13.00 hod.

Informácie o priebehu podujatia:

 • na stránkach vysielania si študenti vyberú VŠ  (link pošleme v ďalšom emaili)

 • pozrú si videoprezentáciu vysokej školy

 • môžu sa pýtať otázky cez online chat, dostanú okamžitú odpoveď

 • následne si môžu vybrať zo zoznamu ďalšiu školu s informáciami, videami a živým chatom

 
 

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria