Kritériá pre prijímanie žiakov Výsledky prijímacích skúšok Prihláška - tlačivo Vzory prijímacích skúšok z minulých rokov

Prijímacie skúšky

Kritériá pre prijímanie žiakov

 

Prečo práve Gymnázium Lipany? - odpoveď TU !

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu

 

V školskom roku 2021/2022 otvárame:

-   dve triedy 4-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia  9. ročník ZŠ (počet žiakov 40)

-   jednu triedu 8-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ (počet žiakov 22)

 

-ročný vzdelávací program 

 

 

 - ročný vzdelávací program 

 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria