Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BPríma
  2. ročník   II.AII.BSekunda
  3. ročník   III.AIII.BTercia
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CKvarta
  5. ročník   Kvinta
  6. ročník   Sexta
  7. ročník   Septima
  8. ročník   Oktáva
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria