Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Rôzne

Školský rok 2020/2021 

Kam po strednej

     Kam po strednej - online verzia časopisu - január 2021

 

 

Olympiáda podnikový hospodár

Dovoľujeme si Vás informovať o druhom ročníku Olympiády podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, pod záštitou dekana fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc..

Olympiáda podnikový hospodár je súťaž určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovať znalosti študentov z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti. Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.  

Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

Link na registráciu:  https://lnk.sk/mopo

 

 

Program Experience Cambridge pre študentov v predposlednom ročníku strednej školy

Jeho cieľom je oboznámiť slovenských a českých študentov (s nadpriemerným prospechom a znaloťou anglického jazyka) s prihlasovacím procesom na univerzity v Spojenom kráľovstve (a špecificky na University of Cambridge, ako 1 z 5 najlepších univerzít na svete), povedať im niečo o tom, aký je tunajší študenský život a dať im šancu vyskúšať si, aké typy zadaní by riešili, ak by sa sem dostali. Navyše, ako bonus od nás dostanú balíček s pozornosťami z Anglicka na pamiatku :) 

Prihlášku nájdete na stránke http://cucss.uk/experience-cambridge-en/, na konci ktorej sa nachádza prihlasovací formulár a ktorú je potrebné poslať do 18. decembra. Ak sa študenti dostanú do 2. kola, budú následne pozvaní na Skype pohovor, ktorý bude v angličtine. Samotný program trvá 3 dni a prebehne virtuálne vo februári.

Odkaz na video, v ktorom organizátori, alumni a jeden z bývalých účastníkov programu opisujú, prečo stojí za to podať si prihlášku: https://www.facebook.com/1722070824677744/posts/2844299869121495/

 

Kam po strednej

     Kam po strednej - online verzia časopisu - október 2020

 

 

Školský rok 2019/2020  

 

     Kam po strednej - online verzia časopisu - apríl 2020
     Kam po strednej - online verzia časopisu - január 2020


Portál vysokých škôl - www.portalvs.sk


Zhrnutie jeho najväčších výhod pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. Ide najmä o:
-       informácie o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,
-       aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),
-       kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),
-       centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti ďalšej registrácie a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,
-       poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom, chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj chatbot, zoznámte sa s ním.

Uchádzači o vysokoškolské štúdium majú možnosť sa prihlásiť na odber Spravodaja na adrese: https://www.portalvs.sk/sk/posielajte-mi-novinky. Odber je možné kedykoľvek zrušiť.  Kniha - Krok vpred alebo Sprievodca štúdiom v zahraničí

Kam po strednej - online verzia časopisu

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria