Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra

 

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra informuje o zverejnení Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy na svojom portáli https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/.

Témou čísla 1/2021 je Štúdium v Spojenom kráľovstve po brexite

Témou čísla 12/2020 sú štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA, n. .o., a aktuálne uzávierky podávania žiadostí na akademický rok 2021/2022. 

Témou čísla 11/2020 je Rámcový program EÚ Horizont Európa (2021-2027)

Témou čísla 10/2020 je COVID-19: Dopady na mobility.

Témou čísla 9/2020 je Návrh viacročného finančného rámca EÚ 2021 – 2027. Obavy európskych univerzít - menej peňazí na vzdelávanie a menej peňazí na výskum.

Témou čísla 8/2020 je Štipendiá DAAD na školský rok 2021/2022.

Témou čísla 6-7/2020 je Výsledky výberových konaní na štipendiá na základe bilaterálnych zmlúv a ponúk zahraničných vlád.

Témou čísla 5/2020 je Program CEEPUS na rok 2020/2021.

Témou čísla 4/2020 je Covid-19 a mobility.

Témou čísla 3/2020 je Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia na študijné a výskumné pobyty na Slovensku.

Témou čísla 2/2020 je Národný štipendijný program, zmena podmienok od roku 2020.

Témou čísla 1/2020 je Akcia Rakúsko-Slovensko; vysokoškolské štúdium v Rakúsku.

Témou čísla 12/2019 je Štipendiá a granty na letné kurzy a školy.

Témou čísla 11/2019 je Vysokoškolské štúdium v krajinách V4.

Témou čísla 10/2019 je Psprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom.

Témou čísla 9/2019 je Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov.

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria