Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Prípravné kurzy

Školský rok 2020/2021

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Európske združenie študentov práva (ELSA)

 

Stáž na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Vysokoškolskí pedagógovia aj študenti účastníkom stáže predstavia nielen právo ako také, no i to, čo znamená študovať právo. Študenti, ktorí sa zúčastnia stáže, získajú vedomosti z rôznych právnych odvetví, ktoré pre nich môžu byť užitočné nielen pri prijímacích skúškach, ale aj v každodennom živote. Každý účastník stáže navyše dostane certifikát o jej absolvovaní. 

Po sérií prednášok budú mať účastníci možnosť stretnúť sa on-line s vedením právnickej fakulty a klásť im otázky týkajúce sa štúdia. 

Primárne je stáž určená žiakom maturitného ročníka, avšak budeme veľmi radi, ak sa na ňom zúčastnia aj mladší študenti, ktorým môže stáž pomôcť vybrať si ďalšie smerovanie svojho štúdia.. 

Stáž sa uskutoční online prostredníctvom služby MS Teams v stredu 3. marca 2021 o 9:30 hod.

Záujemcov zároveň prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára na stránke https://forms.gle/tGbaeZXTLvckBg6U8 najneskôr do 28. februára 2021.

Počet miest je limitovaný. 

Odkaz na Facebookové podujatie: https://fb.me/e/3W6qUnKwt

Web fakulty: http://iuridica.truni.sk/

ELSA Trnava :https://www.instagram.com/elsa_trnava/

 

 

 

Vysoká škola BISLA 

 

Výber týchto možností podľa záujmu študentov počas súčasnej online výučby. :

1. Diskusia o budúcom štúdiu na VŠ na Slovensku a v Európe - výhody a riziká. 

Maturanti sa hlásia na bakalárske štúdia, ktoré sú v celej EÚ úzko špecializované. Študenti si musia vybrať jeden predmet, oblasť štúdia, hoci mladý človek zväčša nemá predstavu, čomu sa chce v budúcnosti venovať. Je to zásadná  voľba v živote žiaka a šanca, že si nevyberie  správne je značná, keďže len v rámci EÚ sa môžu študenti hlásiť na vyše 1000 rôznych bakalárskych programov. Existuje alternatíva a to sú Liberal Arts (LA), združené v ECOLAS. Dnes existuje takmer 100 takýchto programov a vieme o nich poskytnúť ďalšie informácie.
Tieto školy a programy majú 3 priority:
1) hlavný predmet sa vyberá postupne;
2)vyučuje sa interaktívne v rámci seminárov a nie prednáška vo veľkých aulách;
3) LA sa sústredí na tzv. "soft skills", tak potrebné pri ďalšom štúdiu a v zamestnaní.

Napokon prezentujeme aj našu školu BISLA, na ktorej používame princípy LA a vyučujeme v anglickom jazyku.

2. Interaktívna prednáška jedného z našich profesorov (Doc. Samuel Abrahám, PhD., Prof. PhDr. František Novosád, CSc., Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Dagmar Kusá, PhD., Cole Simmons, PhD.) počas vašej online výučby.  Napríklad na predmetoch, ktoré majú študenti ako povinné (predmety NoS, AJ, história). Študenti budú mať  možnosť zažiť na vlastnej koži ako to chodí na VŠ a pritom neprídu o časť svojho vyučovania.

3. Webinár o maturitných témach prezentovaný študentmi BISLA.
Treťou možnosťou je interaktívna online hodina na ktorej naši študenti naučia vašich študentov ako úspešne zvládnuť prípravu na maturitné otázky, či im ponúknu webinár o písaní esejí alebo sa s nimi porozprávajú o živote na vysokej škole.

 

prirucka_pre_pisatelov_eseji.pdf

 

Info-letak-A4.pdf

 

 

 

KRESLENIE

VÝTVARNÉ TECHNIKY

ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE

 

Organizujeme kurzy a konzultácie:

-       k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností výtvarných techník /zátišie, busta, ľudská postava,..., perspektíva,.../,

-       k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti /princípy perspektívy, axonometrie,.../,

-       k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie,

-       k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,

-       k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,

-       iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.


Chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo Vás láka umenie z iných dôvodov - v tom prípade strávte svoj čas s nami.
Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

 

____

Forma kurzov a konzultácií: skupinové / individuálne

Miesto konania kurzov a konzultácií: Velehradská 7/A, Bratislava

Termíny: podľa ponuky, alt. dohodou

           

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Kontakt:

study.fivebyfive@gmail.com

0907 743 071

 

 

 

Na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení prebiehajú od 1. 12. 2020 do 3. 12. 2020 bezplatné ONLINE KONZULTÁCIE k študijným programom, na ktoré sa môžu hlásiť uchádzači a uchádzačky so záujmom o divadlo. 

Konzultácie budú prebiehať formou stretnutia cez MS Teams. 

Prihlásiť sa dá jednoducho - stačí kliknúť sem.

Harmonogram konzultácií a ďalšie informácie o študijných programoch nájdu záujemcovia a záujemkyne na stránke studuj.vsmu.sk a na stránke fakulty df.vsmu.sk

Sledujte aj náš FB.

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria