Kritériá pre prijímanie žiakov Výsledky prijímacích skúšok Prihláška - tlačivo Vzory prijímacích skúšok z minulých rokov

Prijímacie skúšky

Prihláška - tlačivo

Milí rodičia, s vyplnením prihlášky by Vám mal pomôcť výchovný poradca.

Ak mate akýkoľvek problém s vypĺňaním prihlášky, obráťte sa na Gymnázium Lipany (0907 920 307), radi Vám pomôžeme.

V prihláške budete potrebovať tieto kódy:

Vyučovací jazyk: 200

Kód strednej školy: 000161047

Kód študijného odboru: 7902 J

Príchod uchádzača: 1- zo ZŠ

Štátne občianstvo: 0 - Sk, 1 - iné

Zmenení pracovná schopnosť - 1- áno, 0 - Nie 

Známky uveďte za posledné 4 roky

(pre uchádzačov o 8-ročné štúdium: uveďte 2. - 5. ročník, nie je chybou, ak uvediete 1. - 4. ročník a 5. dopĺnite v kolónke mimo tabuľku - známky majú len informatívny charakter, v kriteriách ich nezohľadňujeme)

Názov študijného odboru: gymnázium so štvorročným/osemročným štúdiom

Kód ZŠ Komenského 13, Lipany - 037947770

kód ZŠ Hviezdoslavova, Lipany - 037876813

 

Tlačivo prihlášky na štúdium na gymnázium si stiahnite tu:

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria