• História vytesaná do kameňa s Ing. Adriánom Harčárom, PhD.

  Súčasťou otvorených online hodín Gymnázia Lipany sa stal aj Ing. Adrián Harčár, PhD., ktorý prijal pozvanie PaedDr. Jozefa Sobotu a na hodinách Regionálnej výchovy prezentoval Kostol sv. Martina v Lipanoch a facebookové stránky „ Rodinný album mesta Lipany“ a „Nebeské Lipany“.

  Ako bývalý absolvent Gymnázia Lipany z nášho prvého osemročného štúdia (triedna prof. Mgr. Mária Radačovská), prejavil svoj nebývalý záujem o históriu a fundovane, na základe množstva preštudovaného materiálu, bohatej obrazovej prílohy, času stráveného nad cudzojazyčnými materiálmi, vynaloženého úsilia nám popísal nádherné kultúrno-umelecké a historické pamiatky dominanty mesta Lipany v premenách času.

  Širšie historické súvislosti, geografické podobnosti, ale aj pikošky prezentoval tak, že čas vyhradený na prezentáciu nám rýchlo ubehol a tak budeme radi, keď k nám príde aj nabudúce, resp. ukáže nám priestory svätostánku LIVE.

 • Hodina s UNICEF o podvýžive

  Študenti aplikovanej ekonómie a záujemcovia spomedzi maturantov absolvovali online prednášku s predstaviteľmi Unicefu zameranú na podvýživu. Študenti sa dozvedeli ako Unicef pomáha podvýživeným deťom po celom svete a ako môže arašidová pasta zachrániť život. Prednášku zorganizovala Mgr. Ľubica Tomková v rámci programu Škola priateľská k deťom.

 • Prehliadka ročníkových prác - 13. ročník

  Zajtra, 9. februára 2021 sa v našej škole uskutoční 13. ročník prehliadky ročníkových prác študentov 3. ročníka. Tento ročník bude výnimočný tým, že sa uskutoční výlučne ONLINE. Žiaci sú rozdelení do 6 komisií a prihlasovatť sa budú prostredníctvom aplikácie ZOOM. Harmonogram prehliadky si pozrite TU. Podrobné informácie nájdete v záložke ROČNÍKOVÉ PRÁCE.

 • 8. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Ročníkové práce

 • Virtuálne dni otvorených dverí pre maturantov z OKTÁVY

  Pripomíname maturantom z Oktávy, že zajtra 09. 01. 2021 cez 4. a 5. vyučovaciu hodinu majú dohodnutý termín účasti na akcii Virtuálne dni otvorených dverí, ktoré organizuje Národné Kariérne Centrum. Môžu sa pripojiť aj jednotlivci z iných maturitných  tried, ak nemajú online hodiny.

  Návod, ako môžu študenti navštíviť vysielanie:
  1. otvorte si stránku vysielania: 
  https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod
  2. vyberte si Váš kraj
  3. v zozname vysielateľov si pozrite vysoké školy, ktoré Vás zaujímajú.

 • Usmernenie riaditeľky školy k otvoreniu školy pre maturantov

  Riaditeľka školy oznamuje, že po konzultácii so zriaďovateľom a členmi pedagogickej rady vzhľadom k organizačným problémom v škole pokračujeme v dištančnej výučbe všetkých tried,  t. j. neprechádzame od pondelka 8.2.2021 na prezenčnú formu výučby u maturantov. Návrat na prezenčnú výučbu plánujeme v čo najskoršom termíne, po vyriešení vyššie uvedených problémov. O zmene tejto situácie Vás budeme včas informovať. 

 • Aká VŠ je pre mňa vhodná? 10 tipov za 30 minút

  Webinár predstaví 10 odporúčaní s praktickými príkladmi, ktoré váhajúcim stredoškolákom pomôžu nájsť správne rozhodnutie o svojej VŠ. 

  Dátum a čas: utorok 2.2.2021 o 17:00

  Dlžka webinára: 30 minút

  Webinár je zadarmo.

  Webinár sa bude vysielať tu>>

  Vo webinári sa návštevníci okrem iného dozvedia:

  • Aké skúsenosti si preniesť z detstva pre svoju budúcnosť
  • Ako zistiť svoje silné stránky a talenty 
  • Prečo sú koníčky dôležité
  • Pri niektorých činnostiach mi čas beží rýchlejšie. Prečo?
  • V čom viem pomôcť iným
  • Aké odbory sú trendy
  • a mnoho iného...
 • 1. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul PONUKY pre študentov

 • Beseda s nádejnou spisovateľkou

  Vždy poteší, keď sa vrátia...

  Kto? Naši absolventi. Poteší to o to viac, keď sa vrátia ako úspešní ľudia, ktorí majú čo povedať svojim mladším spolužiakom. 28. 1. 2021 na dištančnú hodinu slovenčiny  zavítala Natália Skladaná – študentka prekladateľstva na Prešovskej univerzite a mladá nádejná spisovateľka. Besedy sa zúčastnili žiaci 1.A, 3.A a sexty. Natália ešte ako študentka nášho gymnázia úspešne reprezentovala školu vo vlastnej tvorbe. Keď mala 19 rokov splnil sa jej sen, ako sa na besede vyjadrila, vydali jej debutovú zbierku poviedok Totálny úlet určenú primárne pre tínedžerov, ale vydavateľ odporúča, aby túto knihu kupovali deti svojim rodičom, aby im pripomenuli, aké náročné je byť tínedžerom. Poďakovanie patrí p. uč. Mgr. Viere Kruľákovej, všetkým účastníkom a kolegom, ktorí si našli čas a besedy sa zúčastnili a hlavne Tebe, Nataly. Všetko dobré! Atmosféru zachytáva fotoalbum.

 • Hodina angličtiny s Live Classes a Michalom Brandom

  Žiaci II.B triedy absolvovali netradičnú online hodinu anglického jazyka, ktorú viedol anglický lektor Michael Brand v rámci programu Live Classes, ktoré organizuje vydavateľstvo Pearson v spolupráci s BBC.  Žiaci si zaujímavou formou rozšírili slovnú zásobu v oblasti podnikania, pozreli video, absolvovali kvíz ale hlavne celých 60 minút počúvali bezchybnú angličtinu rodeného Angličana a rozprávali aj „chatovali“ len v angličtine. tento netradičný prvok vniesla do online priestoru našej školy Mgr. Soňa Šuhajová, za čo je patrí vďaka. Pozrite si fotoalbum.

 • Sestry PSK „Daj fotke príbeh“

  V dňoch 25. – 29. 1. 2021 sa na našej škole konali otvorené hodiny dejepisu, ktorých cieľom bolo spropagovať súťaž Sestry PSK „Daj fotke príbeh“. Je to unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorého cieľom je zviditeľniť povolanie sestier a asistentiek. Súčasťou projektu je aj  literárna súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ. Ich úlohou je vytvoriť krátky literárny prozaický alebo básnický príbeh k ľubovoľnej fotografii zdravotnej sestry či pôrodnej asistentky od fotografa J. Štovku (zverejnené na stránke PSK). Na hodinách si  žiaci pozreli fotografie a video o sestrách pracujúcich v Prešovskom kraji, diskutovali o tom, čo človeka motivuje k tomu,  aby sa vzdal svojho pohodlia, obetoval svoj život iným. Poďakovanie patrí Mgr. Viere Kruľákovej za organizáciu online hodín. Viac fotografii pozrite vo fotoalbume.

 • Polročné hodnotenie ukončené!

  Dnes 28. 1. 2021 sa konala online klasifikačná porada, na ktorej boli zhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021. Zajtra 29. 1. 2021 bude prostredníctvom správ na Edupage doručený elektronický výpis o polročnej klasifikácií, ktorý uvidia žiaci aj rodičia (t. j. správa na Edupage). Prosíme rodičov, aby tento výpis elektronicky podpísali.  Veríme, že Vám známky robia radosť a nadobudnuté vedomosti budeme môcť čoskoro upevniť a zveladiť v prezenčnej výučbe!

 • Online veľtrh zahraničných univerzít - 26. 01. 2021!

  Máte možnosť porozprávať sa priamo so zástupcami zahraničných univerzít o možnostiach štúdia v Dánsku, Veľkej Británii či v Holandsku – a to všetko z pohodlia domova.

  Viac informácii na: https://scandinavianstudy.sk/veltrh-zahranicnych-univerzit/

  Program:

  16:00 Otvorenie a predstavenie
  16:15 Prvý set prezentácií
  17:00 Druhý set prezentácii
  17:45 QaA

  Zoznam hosťujúcich univerzít

 • 19. 1. 2021

  Pripravili sme pre Vás novú podstránku, na ktorej prinášame aj Propagačné videá o školeKliknite si na podstránku ZOOM súťaž a prejdite na na dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor na niektoré aspekty online-vyučovania.

 • Rozbehni sa! na škole

  V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika. Podrobnejšie info u Mgr. Beáty Vargovčíkovej.

  Viac info: TU

 • KURZY KRESLENIA A VÝTVARNÝCH TECHNÍK pre záujemcov o štúdium architektúry

  Ponuka výtvarných kurzov:  

  • KRESLENIE
  • VÝTVARNÉ TECHNIKY
  • ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE

  Viac informácií v záložke Info výchovného poradcu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria