• Slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení

  V piatok 27. mája 2022 sa naši maturanti poslednýkrat stretli v škole, aby najprv odovzdali školské učebnice a potom z rúk predsedu školskej maturitnej komisie Mgr. Jána Župu slávnostne prevzali maturitné vysvedčenia. Všetkých 65 maturantov úspešne zvládlo maturitné skúšky a tak ukončilo stredoškolské štúdium, v ďalšom štúdiu aj živote im želáme veľa úspechov a nech robia dobré meno svojej alma mater - Gymnáziu v Lipanoch.

 • Finále Učiteľ Slovenska

  Dodatočne ďakujeme všetkým, ktorí v ankete Učiteľ Slovenska poslali hlas učiteľke našej školy Mgr. Ľubici Tomkovej, ktorá v hlasovaní verejnosti obsadila 5. miesto na Slovensku. Aj keď v hlasovaní odbornej poroty nevyhrala, do Top 10 sa dostala ako jediná učiteľka z Prešovského samosprávneho kraja, pričom do ankety bolo odoslaných skoro tisíc nominácií. Sme hrdí nato, že na našom gymnáziu učia učitelia, ktorí vo výučbe aplikujú moderné metódy, aktivizujú žiakov, vedia ich nadchnúť a pomáhajú im uspieť v celoslovenských súťažiach. Ľubica, ešte raz blahoželáme!

 • Geograficko-dejepisná exkurzia v okolí Lipian

  Študenti sexty a II.B triedy sa 24. mája 2022 zúčastnili geograficko-dejepisnej exkurzie v okolí Lipian. Na trase po červenej turistickej značke sa oboznámili s lipianskou lipou, Kostolom sv. Martina, Charitným domom, suchým poldrom, cyklochodníkom, rozhľadňou na Balážke, židovským cintorínom na Šterbrochu a krížom na Rohove. Počasie študentom prialo, exkurziu aj odborný výklad zabezpečil PaedDr. Jozef Sobota.

 • Zaži deň v koži vysokoškoláka 31. mája 2022

  Podujatie organizuje Univerzita Komenského v Bratislave. Študenti nižších ročníkov môžu absolvovať dva dni v priestoroch univerzity, vypočuť si prednášky a diskutovať na rôzne témy. Tento rok sa podujatie koná 31. mája 2022 v Hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí 6 v Bratislave.

  Program podujatia je naozaj pestrý, so zaujímavými prednáškami vystúpia výskumníci a pedagógovia z fakúlt UK. Témy prednášok sú vybraté tak, aby oslovili študentov a zároveň reprezentovali témy, ktorým sa vyučujúci na fakultách venujú. Študenti však budú mať možnosť navštíviť aj informačné stánky fakúlt, kde môžu stretnúť vyučujúcich, ale aj študentov z jednotlivých fakúlt.

  Všetky informácie o podujatí nájdete na webstránke Univerzity Komenského, alebo tiež na Facebooku.

 • Aktivity zelenej školy

  V stredu 25. mája 2022, v tretí maturitný deň, žiaci prímy a sekundy pod vedením Mgr. Beáty Ďurechovej a Ing. Gabriely Lazoríkovej vyplnili dopoludnie zaujímavými a poučnými enviroaktivitami. Rozdelení boli do skupín, v rámci ktorých vypracovávali  pracovné listy na tému doprava a ovzdušie, odpad, voda, energie.  Iste sa takto zamysleli nad danou problematikou a určite sa oboznámili s novými faktami o potrebách ochrany našej planéty a svojimi názormi obohatili svojich spolužiakov.  Aktivity prebiehali vonku – na školskom dvore, kde si aj zahrali rôzne pohybové kolektívne hry. Veríme, že takto sme namotivovali aj mladších žiakov na podieľanie sa na aktivitách Zelenej školy v ďalších rokoch ich pôsobenia na škole.

 • Ústne maturity 2022 - 4. deň

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity 2022 - 4. deň.

 • Ústne maturity 2022 - 3. deň

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity - 3. deň.

 • Ústne maturity 2022 - 2. deň

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity 2022 - 2. deň.

 • Začali sa ústne maturity 2022

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ústne maturity - 23. máj 2022.

  Dnes 23. mája 2022 sa v našej škole začali ústne maturitné skúšky, ktoré budú prebiehať do štvrtka 26. mája. Spolu 65 maturantom z tried  oktáva, IV.A a IV. B držíme palce, nech pri zelenom stole podajú skvelé výkony.

 • Aplikačné cvičenie prímy a sekundy

  Dňa 23. mája 2022 sa triedy príma a sekunda zúčastnili aplikačného cvičenia vo Vyšnom Slavkove, kde si s triednymi učiteľkami Mgr. Veronikou Porembovou, Mgr. Máriou Genčúrovou a telocvikárkou Mgr. Silviou Hozovou pozreli gazdovstvo s koňom, ovcami, húskami a s viacerými atrakciami na spôsob interaktívneho skanzenu, ktoré určite vzbudia pozornosť: dom baby Jagy na stračej nôžke, figúry Maťka a Kubka, či vartáša, ďalej múzeum – drevenicu so stodolou a sakrálny priestor – kostol. Zaujímavý výklad podal miestny pán farár Donát Čarnogurský, za čo mu úprimne ďakujeme. Prírodou nás sprevádzal náš žiak Gregor Frajšták z 3. B, ktorý nám v kostole zahral aj na organe. 

 • Aplikačné a účelové cvičenie - 2. ročník

  Vo štvrtok 19. mája 2022 absolvovali triedy sexta, II.A a II.B aplikačné a účelové cvičenie na Špárovej v Lipanoch. Po dozorom Mgr. Miroslava Višňovského, Mgr. Silvie Hozovej, Mgr. Mariána Mišenčíka a Mgr. Ľuboša Laša si na stanovištiach overili svoje vedomosti a zručnosti v topografii, streľbe zo vzduchovky, zdravotníckej príprave a hode granátom na cieľ.

 • Organizácia vyučovania počas maturitného týždňa

  Organizácia vyučovania počas maturitného týždňa

  Od pondelka 23. mája 2022 začínajú maturiné skúšky, ktoré trvajú do 27. mája 2022. Organizácia vyučovania ostatných študentov prebieha podľa rozpisu, ktorý máte na tomto odkaze: TU

  Držíme našim maturantom prsty a veríme, že ich prezenčná maturitná skúška bude úspešná!

 • 18. 5. 2022

  Pozrite si výsledky 1. kola prijímacích skúšok - aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky. Prosíme všetkých žiakov, resp. ich zákonných zástupcov, ktorá sa zúčastnili prijímacieho konania, aby nám potvrdili nastúpenie, resp. nenastúpenie do 23. mája 2022 po prihlásení cez svoje Edupage konto. 

 • Okresné kolo v bedmintone

  Dňa 9. mája 2022 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiakov stredných škôl, v ktorom naši žiaci pod vedením Mgr. Silvie Hozovej obsadili nasledovné pozície:

  Kategória chlapci: Jakub Kušnír, Matej Marcinko - 3. miesto

  Kategória dievčatá: Chiara Tobiašová, Nicol Križalkovičová - 2. miesto

 • Okresné kolo v basketbale

  Dňa 5. mája 2022 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl, kde naše žiačky pod vedením Mgr. Miroslava Višňovského obsadili 3. miesto. 

 • Záverečné valné zhromaždenie akcionárov GAPE, š.f.

  Záverečným valným zhromaždením akcionárov ukončila svoju činnosť v poradí 24. študentská firma na našej škole - GAPE 17. mája 2022. Na zasadnutí predniesli prezidentka aj viceprezidenti jednotlivých oddelení akcionárom výročnú správu aj finančné výsledky, po ukončení zhromaždenia vyplatili akcionárom hodnotu akcií aj dividendy. Firme aj vyučujúcej Mgr. Ľubici Tomkovej blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a veríme, že študenti získané vedomosti aj skúsenosti využijú v ďalšom štúdiu aj v praktickom živote.

 • Miniexkurzia študentov regionálnej výchovy

  Kameňolom, miesto pretekov off road, múzeum v ľudovom dome, záhrada plná zvierat, kostol, hrob Gustiho Popoviča. Do Vyšného Slavkova putovali žiaci regionálnej výchovy s PaedDr. Jozefom Sobotom, aby bližšie spoznali náš región.

  Poďakovanie patrí starostke obce Mgr. Gabriele Grobarčíkovej a vdp. Donáthovi Čarnogurskému za možnosť navštíviť toto ojedinelé sústredenie histórie, šikovnosti a tvorivosti.

 • Rozlúčka s maturantmi

  V piatok 13. mája 2022 sme sa v škole rozlúčili so študentmi oktávy, IV.A a IV.B, ktorých čaká akademický týždeň a potom ústne maturitné skúšky. Septima pripravila pre maturantov zábavný program, samotné maturantské triedy si pripravili rozlúčkové vstupy a všetky triedy obdarovali maturantov rozlúčkovým darčekom. 

  Viac fotiek si pozrite vo fotoalbume.

 • Finančná zbierka MODRÝ GOMBÍK

  Školský parlament na našej škole v spolupráci s organizáciou UNICEF zorganizoval dňa 11. mája 2022 finančnú zbierku MODRÝ GOMBÍK. V základných aj stredných školách ako aj v meste Lipany sme vyzbierali 432,49 €, ktoré boli prevedené UNICEFu.

  Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný bábätkám, ktoré prichádzajú na svet vo vojnou zmietanej Ukrajine a ich mamičkám. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

 • Deň narcisov 2022 - Poďakovanie darcom

  Dňa 28. apríla 2022 sa v našej škole, v okolitých školách a v uliciach mesta Lipany konala zbierka Deň narcisov. Zbierku realizovali študentská firma GAPE v spolupráci s Ligou proti rakovine. Spoločne sa vyzbieralo 751,37 €. Zbierka sa konala už 26. krát. Kúpou kvietku ste podporili onkologických pacientov. Za každý príspevok Vám ďakujeme.  Mgr. Ľubica Tomková a študentská firma GAPE   

strana:

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria