Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Online videoknižnica povolaní

Online videoknižnica povolaní

... pomôcka aká tu ešte nebola

Každý z nás stál pred otázkami, akým smerom ísť, čo robiť. Predstavte si, že by ste v období rozhodovania mali k dispozícii online videoknižnicu povolaní dostupnú na pár klikov. Reálni ľudia, reálny čas, reálne informácie o povolaniach. Aké by to bolo? Ako by sa vám s takou pomôckou pracovalo? Jednoduchšie však? Pomôžte nám túto knižnicu vybudovať a reštartovať budúcnosť mladých ľudí. Viac...

Naša aktivita je reakciou na alarmujúcu nezamestnanosť mladých ľudí v našej krajine. V septembri bolo na úradoch práce evidovaných 36 398 absolventov a mladistvých, čo pred­sta­vu­je 8,95 per­cent z cel­ko­vé­ho poč­tu ne­za­mes­tna­ných. Chceme podnietiť mladých ľudí k zodpovednému prístupu ku svojej budúcej kariére a tým znižovať tieto čísla. Táto téma sa týka nás všetkých. Pomôcť môžete aj vy. Zapojte sa.

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria