• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 1. 7. 2017

  Do galérie Školské kolektívy 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie šk. roku 2016/2017

  Slávnostné ukončenie šk. roku 2016/2017 sa uskutoční 30. júna 2017 o 9,00 na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). Na záver bude spoločné fotenie tried na šk. dvore. 
  Posledný deň šk. roku môžete začať sv. omšou, ktorá sa začína o 7,30 v Chráme sv. Martina v Lipanoch.

  Triednické hodiny, počas ktorých budú vydané očakávané vysvedčenia, budú prebiehať v týchto triedach:

 • 29. 6. 2017

  Žiačka našej školy Natália Skladaná bola ocenená medailou PSK Lux Mentium, ktorú jej odovzdal predseda PSK MUDr. Peter Chudík na slávnostnom galaprograme 26. júna 2017 v budove DJZ v Prešove. Do galérie Oceňovanie PSK učiteľov a žiakov boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2017

  Do galérie Deň ľudovej kultúry boli pridané fotografie.

 • Predposledný deň v škole - 29. jún 2017

  Zajtra nás čaká predposledný deň v škole. Pozrite si jeho organizáciu : 

 • Deň ľudovej kultúry - 28. jún 2017

  POZVÁNKA

  Gymnázium, Komenského 13, Lipany, žiaci 2. ročníka a sexty, ktorí študujú predmet podnikanie v cestovnom ruchu

  srdečne pozývajú na DEŇ ĽUDOVEJ KULTÚRY, ktorý sa uskutoční 28. júna 2017 (streda)

  od 9.00 hod. v priestoroch školy. Na podujatí vystúpia detské folklórne súbory. Súčasťou Dňa ľudovej kultúry bude aj ochutnávka tradičných jedál a prehliadka krojov nášho regiónu. Toto podujatie organizujeme v spolupráci s Europe direct Prešov.  Pre pedagógov a ostatných záujemcov pripravujeme aj seminár o kultúrnej identite, multikultúre a Európe 2020. Pozvánka podujatia tu:

   

 • 20. 6. 2017

  Do galérie Pentapolitana Sabinov boli pridané fotografie.

 • Výsledková listina - 2. kolo

  Dnes, 20. júna 2017  sa konalo 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest. Výsledky si pozrite tu? 

 • Pentapolitana

   

  ​Dňa 16.6.2017 sa uskutočnila súťaž "Pentapolitana" v silovom trojboji na SŠ, SNP 16, v Sabinove. 17. ročník súťaže sa koná pri príležitostí dňa mesta Sabinov, za účastí piatich kráľovských miest (Košice, Prešov, Bardejov, Sabinov, Levoča) Prešovského kraja. Pentapolitana pozostáva zo silového trojboja: stláčenie osobnej váhy, bežecký slalom na 50 metrov, hod siahovovou u chlapcov a u dievčat hod valčekom. Pentapolitana Sabinov

  Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Oliver Pribol (II.B), Samuel Majdák (III.B), Lukáš Balužinský, Mikuláš Krupa (III.A), Lýdia Kravcová (III.B), Dominika Kucháriková (III.C), Nikola Varholíková (III.A) a Dominika Brincková (II.B).

  Jednotlivé úspechy chlapcov a dievčat: 

  stláčenie osobnej váhy: 1.miesto Nikola Varholíková (III.A)

                                      2.miesto Dominika Brincková (II.B)

                                      3.miesto  Samuel Majdák (III.B).

  bežecký slalom na 50 metrov: 3.miesto Nikola Varholíková (III.A)

                                               3.miesto Samuel Majdák (III.B).

  Celkové hodnotenie družstiev: 1. miesto dievčatá

                                               3. miesto chlapci

 • Animačná hodina nemeckého jazyka

  V piatok 16.6.2017 sa na našej škole konala jazyková animácia na dvoch hodinách nemeckého jazyka, ktorá sa realizovala v rámci projektu Goetheho inštitútu v Bratislave pod názvom "Chceme vedieť nemecky". Cieľom tejto jazykovej animácie bolo podporiť výučbu, motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. Hodinu viedla animátorka  Dana Petrovská. Atmosféru si pozrite vo fotogalérii.

 • Organizácia vyučovania - posledné dva týždne

  Pozrite si organizáciu vyučovania počas posledných dvoch týždňov. Zmena programu vyhradená .-)

 • Jazyková škola pokračuje aj v novom šk. roku - oznam o zápise

  OZNAM

  Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov, elokované pracovisko pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany, oznamuje, že aj v budúcom školskom roku 2017/2018 pokračujú kurzy vyučovania cudzích jazykov, a to: anglický jazyk 3. a 4. ročník, nemecký jazyk 2. ročník. V prípade záujmu bude otvorený aj 1. ročník. Prípadným novým záujemcom o štúdium vo vyššom ročníku (tým, ktorí doteraz nenavštevovali jazykovú školu, ale teraz majú záujem) bude umožnené štúdium po pohovore a zápise. Termín zápisu je do 20. júna 2017.

  Na akékoľvek otázky záujemcom radi odpovieme na t. č.: 0907 920 307 alebo na e-mailovej adrese:skola@gymlipany.edu.sk.

 • Hornotoryský Tončov kotlík

  Cez víkend  (17-18. júna 2017) sa konalo v regióne množstvo akcií. Jednou z nich bol aj druhý ročník súťaže vo varení guláša pod názvom Hornotoryský Tončov kotlík. Akcie sa zúčastnili aj naši študenti Gymnázia Lipany - Tomáš Majtner, Hubert Urda a Filip Koľ. V tíme s názvom JUNIORI ziskali špeciálne ocenenie. V organizačnom štábe bola aj riaditeľka školy PhDr. Viera Urdová, ktorá bola v odbornej hodnotiacej komisii a Martin Lukáč, ktorý vypomáhal pri prezentácii účastníkov, technickej podpore spolu s jedným spoluorganizátorom akcie PaedDr. Jozefom Sobotom.

  Foto vo fotoalbume: http://gymlipany.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=375

   

 • Farma Kamenica

  Študenti regionálnej výchovy sa zúčastnili akcie "Regionálna výstava oviec a kôz" na farme v Kamenici, ktorá bola spojená s prezentáciou poľnohospodárskej techniky, výstavou ovcí a kôz, predajom poľnohospodárskej produkcie, vystúpením folklórnej skupiny Zamiškovcov, ukážkou práce polície a hasičov a degustáciou špecialít.

  Aj napriek nepohode počasia sa akcie zúčastnilo množstvo odborníkov, ako aj žiaci základných škôl a naša mala skupina.

  Foto vo fotoalbume: http://gymlipany.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=374

  PaedDr. Jozef Sobota

 • 15. 6. 2017

  Do galérie Návšteva predsedu vlády SR boli pridané fotografie.

 • Návšteva predsedu vlády SR Róberta Fica

  Našu školu navštívil 9. júna 2017 predseda vlády SR Róbert Fico. Stretol sa s učiteľmi a žiakmi nášho gymnázia a v príjemnej atmosfére hodinu pobesedoval so študentmi 3. ročníka a septimy o aktuálnych problémoch SR. Atmosféru podujatia zachytáva fotoalbum:Návšteva predsedu vlády SR

 • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

  Riaditeľka Gymnázia, Komenského 13, Lipany oznamuje, že po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla,  že sa budú konať prijímacie skúšky  v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov so štvorročným vzdelávacím programom na počet voľných miest 9 a do jednej triedy prvého ročníka s osemročným vzdelávacím programom na počet voľných miest  4. Podrobné informácie získate tu:

  Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť na adresu: Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany do 12. júna  2017 (pondelok).

strana:

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria