Zoznam tried

Názov
Príma Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Murínová
Sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Jusko
Foto
Tercia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Ďurechová
Učebňa V3
Foto
Kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Petronela Vavreková
Učebňa V3
Foto
Kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Kazimírová
Učebňa V1
Foto Foto
Sexta Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Diničová
Učebňa T6
Foto
Septima Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Adriana Trojanovičová
Foto Foto Foto
Oktáva Triedny učiteľ Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
Učebňa V2
Foto Foto Foto
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Palušek
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Vargovčíková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišenčík
Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Tobiašová
Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Vokálová
Učebňa V6
Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Laš
Foto
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Slebodníková
Učebňa V5
Foto
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Viera Kruľáková
Učebňa V4
Foto
IV.C Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Sobota
Učebňa V4
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria