Zoznam tried

Názov
Príma Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Murínová
Sekunda Triedny učiteľ Mgr. Martin Jusko
Foto
Tercia Triedny učiteľ Mgr. Beáta Ďurechová
Učebňa V3
Foto
Kvarta Triedny učiteľ Ing. Petronela Vavreková
Učebňa V3
Foto
Kvinta Triedny učiteľ Mgr. Eva Kazimírová
Učebňa V1
Foto Foto
Sexta Triedny učiteľ Ing. Tatiana Diničová
Učebňa T6
Foto
Septima Triedny učiteľ RNDr. Adriana Trojanovičová
Foto Foto Foto
Oktáva Triedny učiteľ Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
Učebňa V2
Foto Foto Foto
I.A
I.B
II.B Triedny učiteľ Mgr. Soňa Tobiašová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Marián Mišenčík
III.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Vokálová
Učebňa V6
III.B Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Laš
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Alena Slebodníková
Učebňa V5
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Viera Kruľáková
Učebňa V4
IV.C Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Sobota
Učebňa V4
Foto

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2017

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria