Konzultačné hodiny a krúžky 2017 Profil školy Rada školy Rada rodičov Žiacka školská rada História školy Absolventi školy Absolventi školy (do r. 2006) Úspechy školy Zamestnanci školy Zamestnanci školy (do roku 2007) Hymna školy Úspechy školy (do roku 2000) Záverečné správy z predošlých rokov

Konzultačné hodiny a krúžky 2017

Konzultačné hodiny a krúžky učiteľov Gymnázia Lipany 2017/2018

 

 

Konzultačné hodiny

Krúžok

 

Deň

Čas

Deň

Čas

Ing. Tatiana Diničová

Piatok

14:00 – 15:00

Štvrtok

 

13:35-15:35

Mgr. Beáta Ďurechová

Utorok

13:00 – 14:00

Streda

 

14:30-15:30

PhDr. Zuzana Heredošová

Pondelok

13:30 – 14:30

 

 

PhDr. Jana Hozová

Utorok

13.15 – 14.15

 

 

Mgr. Silvia Hozová

Pondelok

14.00 – 15.00

Streda

Piatok

14:30-16:30

15:00-17:00

Mgr. Martin Jusko

Utorok

14.30 – 15:30

 

 

Mgr. Dušan Kazimír, PhD.

Pondelok

16.00 – 17.00

Pondelok

14:00-16:00

Mgr. Eva Kazimírová

Utorok

13.30 - 14.30

Piatok

Pondelok

 

13:35-15:35

14:30-16:30

Mgr. Viera Kerpčárová

Štvrtok

13.10 - 14.10

Streda

 

14:30-16:30

Mgr. Viera Kruľáková

Štvrtok

13.00 – 14.00

Utorok

14:30-16:30

PhDr. Vlasta Kučinová

Streda

13.30 – 14.30

 

 

Mgr. Ľuboš Laš

Štvrtok

13.15 – 14.15

Pondelok

Streda

14:30-16:30

14:30-16:30

Ing. Gabriela Lazoríková

Pondelok

14.00– 15.00

Štvrtok

 

13:35-15:35

Ing. Eva Lazoríková

Utorok

14.00 – 15.00

Pondelok

Piatok

14:30-16:30

14:00-16:00

Mgr. Marián Mišenčík

Piatok

13:00 – 14.00

Utorok

 

13:35-15:35

PaedDr. Lenka Murínová

Utorok

14.00 – 15.00

Pondelok

12:40-14:40

Mgr. Štefan Palušek

Piatok

14.00 - 15.00

Pondelok

14:30-16:30

Mgr. Monika Pribulová

Pondelok

14.00 – 15.00

Utorok

14:30-16:30

Mgr. Mária Radačovská

Utorok

13.00 – 14.00

Pondelok

12:40-14:40

PaedDr. Jozef Sobota

Pondelok

14.00 – 15.00

 

Sobota

Nedeľa

8:00-10:00

13:00-15:00

Mgr. Alena Slebodníková

Pondelok

13.15 – 14.15

Piatok

13:35-15:35

Mgr. Soňa Šuhajová

Pondelok

13.30 – 14.30

Streda

14:30-16:30

Mgr. Soňa Tobiášová

Štvrtok

14.00 – 15.00

 

 

Mgr. Ľubica Tomková

Pondelok

13.15 – 14.15

 

 

RNDr. Adriana Trojanovičová

Pondelok

13.40 – 14.40

Piatok

13:40-15:40

PhDr. Viera Urdová

Pondelok

14.00 -15.00

 

 

Ing. Petronela Vavreková

Piatok

13.35 – 15.35

Utorok

13:30-15:30

Mgr. Beáta Vargovčíková

Utorok

14.15  – 15.15

Pondelok

14:30-16:30

Mgr. Miroslav Višňovský

Štvrtok

13.30 – 15.30

Pondelok

14:30-16:30

Mgr. Mária Vokálová

Utorok

14.00 – 15.00

Streda

14:30-16:30

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria