Profil školy Rada školy Rada rodičov História školy Absolventi školy Absolventi školy (do r. 2006) Úspechy školy Zamestnanci školy Zamestnanci školy (do roku 2007) Hymna školy Konzultačné hodiny Úspechy školy (do roku 2000) Záverečné správy z predošlých rokov

Profil školy

 

 

 

Riaditeľka školy: PhDr. Viera Urdová

 

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Eva Lazoríková

 

Výchovný poradca: PhDr. Vlasta Kučinová

 

Predseda rady školy: Antónia Kožušková

Predseda rady rodičov: Mária Daňková

IČO školy : 000 161047

DIČ: 2020711341

Telefón: 051/4572 285 , 0907920307

Č. účtu: 7000516930/8180

Štátna pokladnica

 

Učebné plány

 

 

Učebné plány podľa ŠkVP ISCED 3A (I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, III.C,  IV.A, IV. B,  Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Septima)

 

 

Počet žiakov: 398

 

Počet pedagógov: 30

 

Počet tried: 16

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria